reklama

Jak vysokou ztrátu snesete

redakce dne 19. 08. 2013 - 01:00

Investoři by se měli na samém začátku investování seznámit s riziky investice a připravit se na případné ztráty.
 

Schopnost snášet ztráty plynoucí z investování se nedá úplně překonat. Důležité je seznámit se s investicí, jejími riziky a hlavně důsledně diverzifikovat finance. Vsadit vše na jednu kartu, která nemusí vyjít, může zlomit vaz i movitému investorovi s rozsáhlým zajištěním.

Deset, dvacet, třicet procent?

Jak velká ztráta je pro vás veliká? Je to deset nebo padesát procent? Nezáleží příliš na procentním vyjádření, jako na tom, o jak velkou sumu se jedná. Deset procent ze sto tisíc korun pro člověka s průměrnými příjmy nemusí představovat nic hrozného. Zato padesát procent z milionu už může sebevědomým pořádně zamíchat.

Faktická výše ztráty je tak závislá na částce, kterou vnímáte jako vysokou.

Majetek vs velikost ztráty

Nejlépe se velikost utrpěné ztráty dá vysvětlit na velikosti majetku. Postavíme-li vedle sebe dvě osoby, například dolarového milionáře a matku samoživitelku, každý z nich bude cítit ztrátu odlišně.

Zatímco v případě milionáře nebudou hrát stovky tisíc korun žádnou roli, pro matku samoživitelku půjde o hodně velkou částku. Tento typový kontrast lze umocnit ještě tím, že uděláme z matky samoživitelky osobu s mediánovou hrubou mzdou bez finančních rezerv žijící od výplaty k výplatě v pronajatém bytě.

Jak snížit ztrátu?

Investování však není jen o tom, jak moc budete schopni nést případnou ztrátu. Podobně jako při podnikání, by měli být investoři na ztrátu připraveni, na druhou stranu by měli usilovat o dlouhodobé dosahování co nejvyššího zisku. Budeme-li se zabývat investováním, existuje celá řada postupů, jak ztrátu snížit, případně jí úplně odfiltrovat. Přinášíme několik zásadních doporučení, jejichž splnění vám mohou zachránit investici.

Diverzifikujte investice

Hodláte-li investovat, rozdělte investici na více částí. Můžete si vše představit jako vajíčka v košíku, kdy jedno vajíčku je bílé, jiné hnědé a třetí třeba o něco větší, než první dvě. Jakmile vám jedno z vajec praskne, máte stále dvě. Podobně je to i s investicemi. Je lepší mít peníze ve třech podílových fondech s různým zaměřením, než je akumulovat v jednom fondu.

Doporučený investiční horizont

Každá investice má doporučený investiční horizont. Tím se myslí doba, po kterou je vhodné peníze ponechat v daném aktivu i za cenu dočasných ztrát. Například akciové podílové fondy mají doporučený horizont pět let, dluhopisové fondy naopak roky tři. Investice do akcií mohou trvat i déle než oněch pět let. Nebývá výjimkou ani horizont v délce jednoho a více desetiletí. Ve Spojených státech je zvykem, že se dividendové akcie dědí z generace na generaci.

Nakupujte v poklesu

Nejlepší co můžete pro budoucí výnosy udělat, je nakupovat cenné papíry tehdy, jsou-li na samém cenovém dně. Časování trhu sice nikomu nedoporučujeme, ale jakmile se v médiích objeví informace, že jsou kapitálové trhy opravdu nízko, nastává vhodná doba k investování. Jestliže tento postup otočíte a nakoupíte na samém vrcholu, budete realizovat ztrátu a na případný zvrat si budete muset počkat o něco déle, než když je ekonomika v recesi.