reklama

Kam investovat peníze: Akcie, OPF, podnikání a reality

redakce dne 27. 09. 2012 - 01:00

Investovat peníze můžete mnoha způsoby. Nejtěžším rozhodnutím není jak, ale kam. Investičních příležitostí je dostatek.
 

Před každým investováním si nejdříve ujasněte, proč chcete investovat. Je velký rozdíl si investování nejdříve vyzkoušet a posléze investici odprodat, anebo vynakládané finanční prostředky použít třeba na důchodové zajištění. Investování však není jen o tom, že chcete odložit část peněz, abyste je později mohli použít na libovolné účely. Svým snům a cílům se budete muset přizpůsobit z hlediska rizikového profilu a délky investičního horizontu.

Fondové investování

O podílových fondech jsme toho napsali již mnoho. Fondové investování má výhody pro malé i střední investory, kteří mohou pravidelně odkládat sumy začínající na několika stokorunách přes jednotky tisíc korun. Výhody jsou u této formy zhodnocování finančních prostředků zejména v profesionální správě fondu.

Kladem je širší diverzifikace, než kterou by si mohl investor s příspěvky v jednotkách tisíc korun dovolit. Diverzifikace se dělí do několika skupin. Fondy umožňují investovat do různých nástrojů kapitálového trhu (akcie, dluhopisy, hypoteční zástavní listy), zaměření fondu může být na jeden obor (třeba telekomunikace, retail nebo finančnictví) či region (země BRIC, střední a východní Evropa).

Akcie

Oproti fondovému investování znamenají akcie jasnější investiční plán a investor, čili akcionář by měl disponovat více penězi. Zde je nutná drobná odbočka. Akcie můžete nakupovat i v sumách stokorun, takže není nutné mít více peněz. Platí ale, že s větším objemem financí nakoupíte výhodněji, zejména při snížení poplatků, jenž se s investicemi váží. Zato investiční plán je podmínkou. Podle něho si vytýčíte investiční strategii.

Podobně jako u podílových fondů, můžete nakupovat akcie společností podle oborů podnikání anebo podle regionů, kde firmy sídlí. Nejsnadnějším způsobem je nakupování akciových titulů podle indexů anebo akciových košů. Tento způsob investování do akcií umožňují zejména méně zkušeným investorům využívat cenné zkušenosti větších investorů.

Nákup nemovitostí

Investiční příležitost skýtají reality. Oproti akciím a fondům jsou náročnější na financování a na vyhodnocování informací. Ne každá nemovitost může investorovi přinést kýžený efekt v podobě zisku z pronájmu. Jestliže se u akcií do určité míry dají kopírovat zkušenější investoři, u nemovitostí toto chybí.

Vlastní byznys

Poslední možností, do čeho můžete investovat, je vaše podnikání. Podobně jako u nemovitostí klade tato oblast značné nároky na informace a jejich vyhodnocení. Naopak požadavky na financování mohou být naopak menší. Jestliže si nejste se svým podnikáním jisti, do byznysu se raději ani nepouštějte. V případě neúspěchu ztratíte peníze, čas a nervy.