reklama

Když trhy míří dolů

redakce dne 23. 03. 2020 - 00:00

Pro akcionáře je posledních několik dnů učiněným peklem. Hodnota jejich majetku se snižuje. Nikdo neví, jak dlouho a jak hluboko se dostanou.

Česká, stejně tak i globální, ekonomika se s největší pravděpodobností dostala do recese. Jen Česko má letos tratit až deseti procentními body ze svého hrubého domácího produktu. Dostane se tak na výkon v letech 2016 a 2017.

Ceny akcií i jejich indexů se během uplynulého 12. týdne 2020 propadly do hodnot z roku 2008 a odmazaly tak svůj 12letý růst. Pro psychiku investora (nebo investorky, ať jsme genderově vyvážení) nejsou výrazné propady ničím příjemným. Hodnotu jejich investice snižují. Někteří se i po propadech rozhodují odprodat část svého investičního portfolia. Jiní dokonce na akciovou složku rezignují úplně. V obou případech však tratí a budoucí oživení, které přijde, jim nepomůže. Vzniklou ztrátu ničím nenahradí.

Jak se zorientovat v nastalé situaci? Jak investovat a kdy raději už ne? Na to se pokusíme odpovědět v tomto příspěvku.

Držte a neprodávejte

Základní investorská poučka zní, abyste vy jako investor při jakýchkoliv poklesech neprodávali. Nejste-li do prodejů svých aktiv tlačeni vnějšími okolnostmi. Třeba chybějícími penězi na splátku hypotéky. Své může vykonat i ultra opatrná manželka. Krátká vsuvka. Máte-li opatrnou partnerku, zcela jistě vám nedovolí do ničeho tak nepředvídatelného jako jsou akcie, anebo akciové otevřené podílové fondy, investovat. Případně vám je dovolí, ale nebudete v cenných papírech tohoto typu držet příliš významné procento k poměru vašeho finančního majetku.

Zachovejte pravidelnou úložku

Druhou radou je zachování pravidelné úložky. Špatná doba může svádět k pozastavení investování. Třeba na vás zatlačí partner nebo partnerka. Případně na vás dolehne špatná doba – snížení mzdy, výpověď apod. Důvody veskrze objektivní a pochopitelné. Chybějící peníze na základní životní potřeby určitě nepoužívejte pro investice. Těžko se dočkáte zhodnocení portfolia, když předtím umřete hlady anebo ztratíte střechu nad hlavou. Pakliže nejste existenčně ohrožení je vaším jediným cílem udržení pravidelné výše investice. Není-li to možné, neinvestujte. Obětujte investiční příležitost za plný žaludek svůj i svých nejbližších a teplo rodinného krbu.

Svádění k mimořádným nákupům

Protikladem k pravidelné úložce je snaha o pořízení akcií za nižší ceny. Lákadlo výnosu z dočasného propadu, byť ten může trvat i pár let, je pro řadu investorů natolik atraktivní, že ohrožují svou budoucnost tím, že začnou při prvním větším záchvěvu horentně nakupovat.

Jenže co když poklesy budou trvat déle a vy na výhodné nákupy nebudete mít finanční zdroje? Láká-li vás nepříznivá situace v ekonomice, vyvarujte se mimořádných jednorázových nákupů a raději postupně přikupujte. Přicházející další poklesy vás nebudou tolik trápit, jako když pořídíte akcie nebo podílové listy ve větším než menším objemu.