reklama

Pojištění: Lidé tratí na neznalosti svých potřeb

redakce dne 06. 05. 2014 - 01:00

Ve finančním zprostředkování platí důležitá zásada. Klient by si měl uvědomit svou potřebu a zároveň ji řešit odpovídajícím způsobem.
 

Uvědomělé potřeby klientů jsou pro všechny články mezi klientem a pojišťovnou důležité. Jenže jak naladit klienta na takovou vlnu, aby nedocházelo k pádům smluv? Řešení není jednoduché a souvisí s poskytováním komplexnějších služeb a dlouhodobé péče.

Aby se klienti dostali do roviny touhy po příslušném pojištění a zároveň disponovali dostatečnými informacemi, měli by si být vědomi základního fungování pojistných produktů.

Chápání základních hrozeb

Vhodným případem je dostatečné chápání hrozeb vyplývajících ze situací, které mají pro člověka negativní vliv. Takovým příkladem je krytí pojistníka (klienta) vůči potenciálnímu nebezpečí v souvislosti s jeho životem, zdravím a majetkem. Aby si klient uvědomil význam pojištění, musí vědět, že řešení hrozeb je nad jeho finanční síly a nedokáže je pokrýt z úspor. Případně by ho odstranění následků hrozby finančně vyčerpalo do takové míry, že by neměl dostatek peněžních prostředků na život po „hrozbě“.

Převedeno do pojistných produktů nabývají na významu rizikové životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění invalidity. Dále pak různá doplňková pojištění jako pojištění proti nemoci, ztrátě zaměstnání nebo neschopnosti splácet úvěr. V případě užívání motorového vozidla je nutné mít sjednané povinné ručení a havarijní pojištění. Při vlastnictví domu nebo bytu pak pojištění nemovitosti a domácnosti. Vlastní kategorií jsou pojištění odpovědnosti a cestovní pojištění při cestách do zahraničí.

Zbytečné a drahé produkty

Někteří klienti si chtějí „ušetřit život a starosti“ a namísto sofistikovaných dílčích řešení, která vytvoří přijatelný celek, chtějí jedno řešení na všechno. Do popředí se dostávají především investiční a kapitálové pojistky, které nemusí představovat vítězství. V mnoha případech v nich zbytečně utápějí peníze, jež by mohli využít lépe. Vlastní kapitolu představují nevhodně nastavené pojistky, jako je třeba pojištění smrti s pojistnou částkou v řádu desítek tisíc korun nebo vyhazování peněz v pojištění drobných ztrát apod. Při pořizování těchto produktů tak lidé často neznají jednak daný finanční produkt a zároveň ani svou aktuální životní situaci.

Uvnitř bludného kruhu

Jak z bludného kruhu ven? Odpověď není složitá, avšak se obtížněji zavádí do běžné praxe pojišťovacích a finančních poradců. Pro spokojenost obou smluvních stran je potřeba nabízet takové pojištění, jenž jsou pro klienta smysluplná a zároveň odpovídají jeho potřebám.

Druhý pohled je problematičtější. Řada klientů si zkrátka neumí představit, proč by si měli jakékoli pojištění sjednávat. Zde narážíme do oblasti finanční gramotnosti, která se v dohledné době nijak razantně nezvýší. Na trhu tak i nadále budou vedle sebe existovat po finanční stránce vysoce nadprůměrně vzdělaní klienti s těmi dobře informovanými nad masou neznalých a neuvědomělých.

Avšak ani jednodušší a svobodnější přístup k informacím není spásným řešením. Lidé jim v mnohých případech nerozumí a neumějí od sebe odlišit pravdivá, polopravdivá a lživá až manipulativní tvrzení. Částečně vypomůže nový občanský zákoník, který platí od začátku letošního roku. Nejvyšší přínosy bude mít hlavně v oblasti ochrany práv spotřebitele.