reklama

Nultý pilíř důchodového systému

redakce dne 22. 04. 2022 - 00:00

Ačkoliv jsme se dosud nedočkali důchodové reformy, některé změny budou nutné i bez ní. Co by měl obsahovat nultý pilíř důchodového systému?

Za poslední tři dekády byly v českém důchodovém systému řešeny pouze parametrické změny jako jsou věk odchodu do důchodu, doby pojištění, úpravy redukčních hranic a vyloučené doby. Bez těchto úprav by důchodový systém nemohl hladce fungovat. Do budoucna se dá očekávat větší snaha o reformu stávajícího systému. Změny, které se provedou nyní, se projeví se zpožděním.

Cílem nultého pilíře důchodového systému je vyplácení základní penze pro všechny seniory, kteří mají nárok na důchod. Vyplácený nultý důchod by nebyl závislý na předchozích příjmech důchodce. Finanční prostředky z nultého pilíře je zajistit lidem ve stáří minimální životní standard. Přesto nečekáme, že by starobní důchod z nultého pilíře padl nastávajícím důchodcům doslova do klína.

Co bude nultý pilíř?

Nultý pilíř bude obsahovat základní starobní důchod pro každého důchodce. Lze se domnívat, že ho získá každý, kdo splní dvě podmínky. Odpracovanou dobu, která se nazývá doba pojištění a dožije se minimálně stanoveného věku. Aktuální podmínky pro získání řádného starobního důchodu jsou nyní věk nejméně 65 let (pro lidi narozené po roce 1971) a splnění doby pojištění v délce nejméně 35 let. Podobné vstupní parametry budou platit i pro nultý pilíř.

Kromě tvrdých a dlouhodobých podmínek bude výplata důchodu z nultého pilíře závislá i na výchově dětí nebo péče o nemohoucí blízké.

Jak vysoký bude důchod z nultého pilíře?

Základní, nebo též rovný starobní důchod bude relativně nízká částka. V současnosti se starobní důchody dělí na dvě části - na fixní a variabilní výměru. Přičemž fixní výměra činí 3 900 korun. Dá se očekávat, že základní důchod bude nejméně životní minimum, potažmo na zhruba stejné úrovni jako jsou nynější nejnižší důchody, které začínají na 4 670 korunách (součet základní výměry 3 900 Kč a minimální procentní výměry ve výši 770 Kč).

Prostor pro nepřesnosti mezi lidmi

V redakci finančního serveru investia.cz předpokládáme, že u nultého pilíře vznikne mezi lidmi celá řada nedorozumění z nepochopení celé šíře důchodové problematiky. Mezi nejčastější masové zmýlení očekáváme, že důchod z nultého pilíře je vyplácený automaticky. Další komplikací bude záměna starobního důchodu z nultého pilíře za minimální důchod.

Pojem minimální důchod v Česku neexistuje, přesto lze při získání všech podmínek (věk a doba pojištění bez ohledu na výši příjmů) minimální sazbu starobního důchodu, která se odvíjí od fixní výměru plus fixně nastavené částky u variabilní výměry. Výši minimálního důchodu činí 4 670 korun.