reklama

Platy v armádě

redakce dne 25. 02. 2019 - 00:00

Plat profesionálního vojáka v Armádě České republiky je stanovený na základě hodnosti a dalších příplatků. Základní měsíční plat se může dostat až na 56 420 korun.

Hodnosti jsou přitom navázané na vzdělání. Nejnižší možná výše platu profesionálního vojáka se pohybuje od 25 350 do 56 420 korun.

Nižší plat pobírá pouze vojín, a to po dobu tří měsíců přijímacího řízení v rámci tzv. KZP – Kurzu základní přípravy. Pro tento případ je plat stanovený pouze na 13 350 korun. KZP probíhá ve Vyškově.

Plat vojáka z povolání je složený z následujících částí:

  • Služební tarif (výše tarifu je závislý na dané hodnosti);
  • Výkonnostní příplatek – stanovuje se na základě hodnocení vojáka, které se koná 1x ročně;
  • Zvláštní příplatek – vztahuje se za službu v nebezpečných podmínkách (mimořádná psychická zátěž, riziko ohrožení života nebo zdraví);
  • Příspěvek na bydlení – minimálně 3000 korun za měsíc. Výše příspěvku na bydlení závisí za počtu člena rodiny nebo podle počtu obyvatel obce, ve které voják slouží. Tento příspěvek není zdaněn;
  • Stabilizační příplatek – vyplácí se za každý ukončený kalendářní měsíc služby;
  • Náhrady při dojíždění.

V přiložených tabulkách si prohlédněte výši platu v závislosti na hodnosti a potřebného vstupního vzdělání.

Služební platový tarif vojáka z povolání

Vojenská hodnost Služební tarif (měsíčně)* Minimální vzdělání pro danou hodnost  
Vojín 13 350 Kč Středoškolské bez maturity s výúčním listem
Svobodník 25 350 Kč Středoškolské bez maturity s výúčním listem
Desátník 26 790 Kč Středoškolské bez maturity s výúčním listem
Četař 28 370 Kč Středoškolské bez maturity s výúčním listem
Rotný 33 080 Kč Středoškolské bez maturity s výúčním listem
Rotmistr 35 440 Kč Středoškolské s maturitou
Nadrotmistr 37 820 Kč Středoškolské s maturitou
Praporčík 40 440 Kč Středoškolské s maturitou
Nadpraporčík 43 300 Kč Středoškolské s maturitou
Štábní praporčík 56 420 Kč Středoškolské s maturitou
Poručík 38 060 Kč Bakalářské
Nadporučík 43 300 Kč Bakalářské
Kapitán 49 870 Kč Bakalářské
Major 56 420 Kč Magisterské

Zdroj: Armáda ČR
Poznámka: *) V korunách hrubého

Plat svobodníka a desátníka po KZP

Složení platu pro hodnosti svobodníka a desátníka po absolvování tříměsíčního Kurzu základní přípravy (KZP).

Složky platu Svobodník Desátník  
Služební tarif 25 350 Kč* 26 790 Kč*
Výkonnostní příplatek 0 Kč 0 Kč
Příspěvek na bydlení 3 000 Kč 3 000 Kč
Stabilizační příspěvek 7 000 Kč 7 000 Kč
Celkem 35 350 Kč 36 790 Kč
Čistý příjem 27 351 Kč 28 347 Kč

Zdroj: Armáda ČR
Poznámka: *) V korunách hrubého