reklama

Nemocenská a ošetřovné

redakce dne 25. 08. 2010 - 15:16

Pro překlenutí doby, kdy je zaměstnanec nemocný, slouží dávka nazvaná jako nemocenská. Výše nemocenské a princip její výplaty má však svá pravidla.

UPOZORNĚNÍ

Tento příspěvek je staršího data vydání a informace v něm uvedené jsou zastaralé. Usilovně pracujeme na aktualizaci.

Nemocenskou však může dostat i člověk, který není nemocný. Jde o tzv. ošetřovné (dříve ošetřující členy rodiny, OŠR), kteří se v době nemoci starají o nezletilé dítě, manžela nebo manželku nebo o jinou nemohoucí osobu, většinou o rodiče nebo prarodiče.

Na výplatu nemocenské má nárok každý, kdo je nemocenský pojištěn. Zaměstnanci tuto podmínku splňují a osoby samostatně výdělečně činné jen tehdy, platí-li alespoň minimální zálohu na nemocenské pojištění.

Jak se dělí nemocenské pojištění

Nemocenská v sobě obsahuje několik dávek. Zaměstnanci mohou čerpat více dávek, než podnikatelé.

Zaměstnanci si mohou nárokovat výplatu dávek z nemocenské, ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Živnostníci mají nárok jen na nemocenskou a peněžitou pomoc v mateřství.

Nemocenská

Nemocenská se vyplácí od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. V prvních třech dnech pracovní neschopnosti nemá nemocný žádný nárok na nemocenskou v době od 4. do 14 dne pracovních neschopnosti mají zaměstnanci nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele a to ve výši 60 procent průměrného redukovaného výdělku.

Zaměstnavatel může první dva týdny pracovní neschopnosti kontrolovat své zaměstnance. Nemocenská činí nejvýše 380 kalendářních dnů. Pokud jsou nemocní starobní nebo invalidní důchodci, mohou pobírat nemocenskou nejdéle 70 dnů v kalendářním roce. Nemocenská se jim však poskytuje jen v době trvání zaměstnání.

Výpočet nemocenské

Nemocenská se počítá podle průměrného denního výdělku, který se tak stává jako částka denního vyměřovacího základu.

Maximální výše nemocenské v roce 2010

Doba dočasné pracovní neschopnosti 2010
30 dnů 12 528 Kč
60 dnů 36 018 Kč
90 dnů 59 508 Kč
120 dnů 82 998 Kč
240 dnů 176 958 Kč
365 dnů 274 833 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zpracování: investia.cz

Vyměřovací základ a redukce pro rok 2010

Denní vyměřovací základ Výše redukce
do 791 Kč 90 %
od 791 do 1186 Kč 60 %
od 1186 do 2371 Kč 30 %
nad 2371 Kč nebere se v potaz

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zpracování: investia.cz

Ošetřovné

Ošetřovné se vyplácí od 4. kalendářního dne, avšak nejvýše po dobu šesti následujících dnů. V případě, že jde o dítě mladší 16 let a které neukončil povinnou školní docházku a ošetřoval patří do skupiny tzv. osamělého rodiče, vyplácí se podpora po dobu nejvýše 13 kalendářních dnů.

Podpora činí 60 procent denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Pokud se o potomka chtějí starat oba rodiče, mohou se jednou v průběhu trvání jeho nemoci vystřídat.

V letošním roce platí následující maximální výše ošetřovné. Při ošetřování dlouhé 9 dnů má rodič nárok na 4 698 korun, při 16denním ošetřovném pak na 10 179 Kč.