reklama

Podpora v nezaměstnanosti

redakce dne 23. 08. 2010 - 18:33

V okamžiku, kdy člověk přijde o práci může od státu dostávat podporu v nezaměstnanosti. Její výplata má však svá pravidla, která je vhodná znát ještě předtím, než se nezaměstnaný přijde zaregistrovat na Úřad práce.

V prvé řadě, co musí udělat člověk, který přišel o práci, je zachování klidu. Ztráta zaměstnání je pro člověka podobně stresující faktor, jako ztráta blízké osoby anebo rozchod s partnerem. Navíc s chladnou hlavou se nezaměstnanost překonává snáz.

Jak se registrovat na úřadu práce

Prvním krokem, který musí čerstvě nezaměstnaný udělat, je navštívit úřad práce podle místa trvalého bydliště. Na úřad práce můžete přijít kdykoliv, ale platí, že pokud chce nezaměstnaný získat co nejdříve podporu v nezaměstnanosti, měl by přijít hned první den, kdy není v zaměstnaneckém poměru anebo nejdříve v den, kdy ukončil anebo přerušil své podnikání.

Na úřadu práce nezaměstnaný vyplní žádost o podporu v nezaměstnanosti. Od pracovníka pracovního úřadu dostane informace, kdy má přijít na další pohovor. Při splnění veškerých podmínek získává nárok na výplatu dávek podpory v nezaměstnanosti.

Dávky podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od splnění několika podmínek. První podmínkou je, že nezaměstnaný v posledních třech letech pracoval nejméně 12 měsíců. Dále pak, že žadatel o zařazení do evidence nebyl z úřadu práce sankčně vyloučen pro nesplnění podmínek v minulosti.

Podpora v nezaměstnanosti se vypočítává podle věku nezaměstnaného. Lidé jsou rozděleni do tří věkových skupin. Lidé mladší 50 let mohou pobírat dávky v nezaměstnanosti nejdéle pět měsíců, lidé ve věku od 50 do 55 let mají na výplatu dávek nárok až na osm měsíců. Starší lidé mohou pobírat dávky v nezaměstnanosti až 11 měsíců.

První dva měsíce pobírají lidé bez ohledu na jejich věk 65 procent čistého příjmu, další dva měsíce je to 55 procent, pátý (u starších lidí pak každý další měsíc do doby, než jim skončí nárok na podporu) je to 45 procent čistého příjmu. Nezaměstnaný navíc dostane nejvýše 58 procent z čisté mzdy, která se odvozuje od aktuální hrubé mzdy. Nejvíce tak může nezaměstnaný získat 13 280 korun, nejméně pak 2519 korun.

Povinnosti nezaměstnaného

Oproti minulým letům úřady práce značně přitvrdily a vyvíjejí na nezaměstnané větší tlak, než tomu kdysi bylo. Důvodem je snižování zneužívání sociálního systému. Nezaměstnaný musí rovněž plnit pokyny pracovníka úřadu práce. Termíny schůzek, které navrhne pracovník úřadu jsou pro nezaměstnaného závazné a omluvit se lze jen ze zdravotních nebo jiných závažných příčin. Při nesplnění pokynů může být nezaměstnaný vyloučen z evidence úřadu práce. Současně je mu zrušen nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti.

Jakékoliv změny musí nezaměstnaný hlásit do osmi dnů od jejich vzniku přidělenému pracovníkovi úřadu práce.

Práce při evidenci na úřadu práce

Ač to zní paradoxně, nezaměstnaný má nárok na pracovní úvazek. Nesmí si však za měsíc vydělat více než 4 tisíce hrubého, což je polovina minimální mzdy. V opačném případě ztrácí nárok na podporu v nezaměstnanosti. Úřady práce tak nepřímo chrání, aby nezaměstnaný zneužíval sociálního systému a současně aby člověk bez práce neztratil pracovní návyky, které během svého předchozího života nabyl.