reklama

Přílet černých labutí nevěstí nic dobrého

redakce dne 27. 06. 2011 - 00:00

Černé labutě je termín, který označuje zdecimování investičního portfolia na základě nějaké katastrofy, která s sebou strhne všechno kolem. Jde o jakousi sněhovou kouli, jenž na sebe nabaluje další a další problémy.

Neobávejte se duchařských historek, ty na serveru investia.cz nenajdete. V investičním světě je termín černých labutí přenesen do radikálního snížení hodnoty portfolia. Spouštěcím mechanismem je většinou nějaká velká přírodní nebo lidská katastrofa. Například jaderná havárie v závislosti na japonském zemětřesení nebo globální hospodářská recese vzniklá krachem Lehman Brothers.

Černá labuť v literatuře

Černá labuť je název stejnojmenné knihy, kterou vydal Nassim Nicholas Taleb. Ten kromě toho, že je se spisovatelem působí jako filozof, esejista a univerzitní profesor. Ve finančním světě má jeho slovo velkou váhu.

Černá labuť vychází z mylného předpokladu, že labutě jsou jenom bílé. Tato situace se odehrála již v 17. století v Nizozemsku. Od té doby se pojem černá labuť používá pro něco, co je velice málo pravděpodobné, ale nese obrovské následky. Nutnou podmínkou je, aby se později ukázalo, že bylo možné „katastrofu“ logicky odvodit předem a tak jí zabránit.

Dopředu nikdo neví, kdy černá labuť udeří. Naopak se proti nim dá bránit tím, že investor nakoupí investiční zlato.

Investiční strategie černých labutí

Další doporučovaná investiční strategie je zajištění rizika. Své veškeré investice rozdělíte mezi dva extrémy. Čtyři pětiny investičního portfolia vložíte do nejstabilnějších investic. Ty představují státní dluhopisy nebo vklady jako jsou třeba pokladniční poukázky. Pětinu hodnoty portfolia vložíte do nejrizikovějších aktiv. V tomto případě do akcií firem, které nemají zatím žádnou burzovní historii či do akcií společností působící v rozvíjejících se zemí.

V okamžiku, kdy černá labuť přiletí, obrátí celé investiční portfolio vzhůru nohama. Jakmile kapitálové trhy zaznamenají největší propad, je nejvhodnější kupovat veškerá dostupná aktiva, neboť jsou dostupné za jedny z nejnižších cen. Akcie mnohdy připomínají houpačku, která je jednou nahoře a jednou dole. Jestliže nakoupíte cenné papíry na jejich dně, zvyšujete svou šanci na budoucí zisk. To je ale obecně platné pravidlo.