reklama

Půjčky naruby aneb Vydělávejte na úrocích i vy

redakce dne 07. 10. 2013 - 01:00

Půjčka naruby představuje situaci, kdy vy jste věřitelem a půjčíte dlužníkovi určitou sumu za předem daných pravidel.
 

Půjčovat peníze si nemusíte jen vy. Můžete si zahrát na banku a půjčit finanční prostředky někomu ve svém okolí. Nemusí jít ani o horentní sumy. Ukážeme vám, že půjčení peněz není složité.

Jak by se vám líbilo získat z každé tisícikoruny ročně stokorunu navíc? Odpovědí je půjčování peněz za úrok. Zahrajete si tak na banku nebo kampeličku.

Písemná smlouva nebo ústní dohoda?

Po formální stránce je vhodná písemná smlouva. Lze uzavřít i ústní dohodu. Ta by měla být stvrzena předáním peněz a zachytit tento okamžik příslušným úpisem. Tímto získáváte dokument, kterým můžete prokázat, že jste peníze skutečně půjčili a dlužník je od vás přezval.

Další podmínky jako je splacení půjčky, výše úrokové sazby nebo případných sankcí z neplnění závazků mohou být v již zmíněné ústní dohodě, avšak z praktického hlediska nejde o zrovna dvakrát nejšťastnější nápad.

Raději je vhodnější sepsat papírovou smlouvu. Ta by měla obsahovat informace o věřiteli a dlužníkovi, dále pak co je předmětem půjčky – s největší pravděpodobností uvedete částku a o jakou měnu půjde – a do kdy se ji dlužník zavazuje splatit. Nezapomeňte uvést způsob úhrady jistiny a úroků. Uveďte i datum sepsání a další termíny, ve kterých má dlužník dostát svým závazkům. Dobrým způsobem je úhrada na bankovní účet věřitele, kterému tak odpadá vystavení dalšího dokladu, tentokráte potvrzující přijetí peněz.

Půjde-li pro vás o větší sumu peněz, raději požádejte právníka nebo notáře, aby vám se vším pomohl.

Komu raději (ne)půjčovat

Existuje mnoho doporučení, komu peníze půjčit a komu raději ne. I na první pohled seriózní věřitel se může proměnit v problémového dlužníka. Zejména pak v situacích, když přijde o zaměstnání či se s ním nepohodnete v záležitosti nikterak nesouvisející s půjčkou.

Redakci finančního serveru investia.cz jsou známy případy, kdy věřitelem a dlužníkem byli rodinní příslušníci a uhrazení peněz proběhlo v pořádku. Avšak v jiném případě, kdy jednotliví aktéři pocházeli rovněž z jedné rodiny, tomu bylo naopak. Půjčení menší částky a následné potíže s jejich úhradou vyvolal v rodině rozkol, ze kterého se dosud jednotliví aktéři nevzpamatovali.

Nepůjčujte takové osobě, kterou považujete za nedůvěryhodnou. Může jít třeba o chronického dlužníka a lháře, který vám naslibuje hory doly a skutek utek. Plnění se nakonec nedočkáte. Podobný přístup se vám vyplatí i tehdy, máte-li napjaté mezilidské vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. I těm se raději vystříhejte půjčení peněz.