reklama

Refinancování hypotéky od A do Z v roce 2013: Situace na trhu

redakce dne 29. 03. 2013 - 00:00

Rok 2013 se nese ve znamení refinancování hypoték. Půjde zhruba sto miliard korun. Důkladná příprava proto není na škodu.
 

Hypotečních úvěrů bylo v Česku ke konci loňského roku sjednáno 646 228 v celkovém objemu 988,9 miliardy korun. Jen za rok 2012 šlo o 73 595 hypoték za 121,59 miliard korun. Průměrná hypotéka loni činila 1,65 milionu korun. Průměrná úroková sazba pak byla 3,51 procenta.

Nejvíce hypotečních úvěrů je uzavřeno v Praze a obecně ve velkých městech (Brno, Ostrava, Plzeň). Při pohledu do statistiky je zajímavé, že zatímco loni bylo v Praze sjednáno na 17 734 nových hypoték, tak v Karlovarském kraji jde o součet všech hypoték (18 056), které zde byly za poslední dvě dekády uzavřeny. Velikost a zejména pak bohatost daného území je charakteristické jak pro počet hypotéčních úvěrů, tak pro jejich celkový objem vyjadřovaných v korunách. Tolik suché statistiky, které jsou k dispozici na webu ministerstva pro místní rozvoj.

Situace na hypotečním trhu v roce 2013

Letos se bude podle různých odhadů budou refinancovat hypotéky v objemu od 70 do 100 miliard korun. Půjde především o tříleté hypotéky z roku 2010 a pětileté z roku 2008.

Bližší odhady se vytvářejí těžko. Ani samotní hráči na hypotečním trhu jako jsou hypoteční banky nebo hypoteční makléři nemají o nic detailnější čísla než máme v redakci k dispozici.

Důvod je nasnadě. Statistiky hypoték podle délky „refinancu“ se nedělá. Eviduje se jen počet smluv a jejich objem. Proto například nelze publikovat ani to, jaká výše hypotečního úvěru je nejčastější. Zatímco u mezd to jde, neboť Český statistický úřad tyto informace systematicky sbírá a publikuje.

Úrokové sazby se sníží

Refinancování hypoték se letos ponese v duchu snižování úrokových sazeb a poplatků. Při sjednání hypotečního úvěru v roce 2008 jste si mohli velice snadno sjednat úvěr s pětiprocentní úrokovou mírou, nyní to bude o 1,5 procentního bodu méně.

Ještě je zapotřebí upozornit, že celková jistina hypotéky se v čase snižuje. Pokud v roce 2008 činil hypoteční úvěr výše 1,7 milionu korun, může být v letošním roce nižší o stovky tisíc. Proto jsme v příkladu zvolili stejnou výchozí částku, ze které se vypočítává úroková míra. Nebrali jsme v potaz další nákladové položky hypoték, kterými jsou nejčastěji poplatky za vedení úvěrového účtu anebo poplatky za předčasné splacené části anebo celého hypotečního závazku.

Odpuštění poplatků zvýší úrokovou sazbu

Podobný boj nastane i v oblasti poplatků. Tato do určité míry módní vlna bude mít za následek to, že řada lidí zaplatí na hypotéce více, než kdyby po celou dobu fixace platili pevně stanovený poplatek. Ozvalo se již několik bank, které klientům nabídnou výběr ze dvou možností. Buďto i nadále budou platit bance poplatek za vedení úvěrového účtu anebo jim ho banka odpustí, avšak zvýší úrokovou sazbu o 0,1 až 0,5 procentního bodu. Ve finálním součtu se pak hypotéka prodraží. Byť klient ušetří několik tisícikorun na poplatcích, které si banka vezme zpět na zvýšené úrokové sazbě.