reklama

Reklama

Finanční server investia.cz se detailně zabývá šesti hlavními tématy: spořením, důchody, pojištěním, bydlením, investováním a správou financí. Mezi okrajová témata patří zprávy z ekonomiky.

 

Cílovou skupinou jsou lidé ve 30 až 45 let, kteří vystudovali střední nebo vysokou školu. V současné době plánují rodinu, pořizují první nemovitost či její rekonstrukci a vybavení domácnosti. Lidé v této cílově skupině rovněž začínají přemýšlet o svém zajištění na stáří.

Finanční server investia.cz se zaměřuje zejména na problematiku zajištění na důchod a to prostřednictvím šesti hlavních obsahových linií. V nich leží hlavní těžiště informací, ve kterých se čtenář dozví, jak na efektivní kumulaci finančních prostředků a jejich nejlepší zhodnocení.

Druhou velkou skupinou je zaměření na starší uživatele ve věku 45 až 65 let, kteří potřebují poradit s vybudováním odpovídající finanční rezervy na spokojené stáří.

Kromě této specifikace je návštěvník rovněž aktivní v dalších aspektech svého života. Kromě svých financí řeší i bydlení, dále pak aktivní využití volného času a přemýšlí, jak své rodině dopřát spokojený a kvalitní život.

Jak vypadá "běžný" návštěvník serveru investia.cz?

Typickým návštěvníkem finančního serveru investia.cz je dobře situovaný člověk s vysokoškolským vzděláním a nadprůměrným příjmem. Aktivně se zajímá o zhodnocení svých volných peněz, kterých má opravdu dostatek. Na serveru investia.cz vyhledává kvalitní informace, které mu slouží jako podklad pro jeho další rozhodování.

  • 26 procent návštěvníků pochází ze socioekonomické skupiny A;
  • 35 procent návštěvníků má vysokoškolské a vyšší odborné vzdělání;
  • 17 procent návštěvníků pochází z domácností s čistým měsíčním příjmem nad 50 tisíc korun;
  • 23 procent návštěvníků jsou podnikatelé nebo osoby samostatně výdělečně činné;
  • 59 procent jsou zaměstnanci;
  • 65 procent návštěvníků je ze skupin A až C2;
  • 84 procent návštěvníků hledá na investia.cz informace o finančních produktech a službách;

Zdroj dat: SPIR - Netmonitor, leden 2015

Vývoj návštěvnosti

Finanční server investia.cz byl spuštěn v srpnu 2010. Od té doby se stal nedílnou součástí pro návštěvníky, kteří chtějí odborně poradit a hledají kvalitní a úplné informace.

Ceník inzerce na serveru investia.cz

Název reklamní jednotky CPT Cena za týden Zobrazení
za měsíc
Velký čtverec (square)
300 x 300 px, 50 kB
600 Kč 1 200 Kč 8 000
Falešný čtverec (fake square)
336 x 280 px, 70 kB
700 Kč 1 400 Kč 8 000
Standardní banner (full banner)
468 x 60 px, 35 kB
400 Kč 800 Kč 8 000
Hypertext plus logo
obrázek + hypertext
60 x 40 px, 100 znaků, 20 kB
300 Kč 600 Kč 8 000

Poznámka: Umístění reklamní jednotky se vztahuje na celý server. Zobrazení za týden je současně i garance minimálního počtu impresí. Ceny jsou platné pro 1. čtvrtletí 2021. Garantovaný počet zobrazení za měsíc je 8 tisíc a vztahuje se na celý web. Zobrazení navíc (zhruba 2 až 3 tisíc) nejsou zpoplatněna - bonus pro inzerenta.

Shrnutí

Z hlediska návštěvnosti je investia.cz malý server. Z hlediska zaměření a směřování návštěvníků jde však o vysoce úzkoprofilový server zaměřený na několik témat, které spolu velice těsně souvisejí. Klademe důraz na kvalitní články s vysokou informační hodnotou.

Další informace o serveru investia.cz

Kontakt
O serveru investia.cz