reklama

Rizika plynoucí ze správy peněz a majetku

redakce dne 12. 09. 2013 - 01:00

Opravdu dobré zhodnocení peněz nemusí být jednoduché. Především za předpokladu, že máte k dispozici větší sumu peněz.
 

Zhodnocení peněz nemusí být jednoduché. Na investora, případně spořínka, čeká nejedna záludnost, se kterou se musí popasovat.

Představme si, že disponujete s finanční sumou deset milionů korun. Do důchodu máte daleko a zároveň neplánujete tento obnos utratit. Chcete si ho uložit pro horší časy, potažmo na stáří. Na penzi odejdete až za deset patnáct let. Původ peněz nebudeme řešit. Mohlo by jít třeba o dědictví, výnosy z podnikání anebo příjmy pocházející z nelegální činnosti, případně z korupce, nejlépe té politické. To abychom potěšili i konspiračně naladěné čtenáře.

Bezrizikové zhodnocení kapitálu

Základní vymezení je jednoduché. Na jedné straně máme hotovost tvořenou číslem 10 000 000 korun a na straně druhé stojí obavy. Ty mohou vyplývat z několika různých situací. Poučeného investora bude nejvíce trápit inflace a investiční rizika. „Paseku“ udělá i výběr špatného správce kapitálu. Jednotlivá rizika si pro větší přehlednost probereme detailněji.

Inflace

Inflace působí jak na samotné peníze, investiční aktiva (třeba akcie, dluhopisy, podílové listy), tak i hodnotu majetku. Její vlivy poznáme tehdy, když potřebujeme odprodat část majetku, anebo si za peníze uložené v bance něco pořídit. Předpokladem pro uchování hodnoty z hlediska inflace je získat z peněz takový výnos, který překoná inflaci. Kromě toho je nutné ještě připočítat nutné zlo v podobě poplatků a daně z příjmů či srážkovou daň.

Investiční rizika

Dalším rizikem jsou investiční rizika. Základní poučka přitom zní, že investor by měl znát parametry své investice. Běžnými investičními riziky jsou především neznalost chování investice. Jinak se chovají akcie a odlišně například dluhopisy. Při investování velké částky peněz je zapotřebí vybrat takový postup, který nebude znamenat výrazný propad hodnoty. Vyplatí se seznámit se s pojmy jako je časování trhu, jednorázové investice nebo doporučený investiční horizont.

Špatný správce

Smůlou je správce peněz, který není dostatečně zkušený a kvalifikovaný, aby odpovědně vybral vhodné řešení. Jeho doporučení může mít pro investora katastrofální následky.

Zhodnotit dobře a bezpečně peníze nemusí být dvakrát jednoduché. Především v takových případech, kdy investor neoplývá zkušenostmi anebo dá na příliš líbivou nabídku.