reklama

Rizikové profily v investičním dotazníku

redakce dne 14. 09. 2012 - 01:00

Investiční dotazník slouží především pro ochranu investora, který na základě několika otázek zjistí, do jakého rizikového profilu patří.
 

Drobný investor může pro své rozhodování o tom, kam bude investovat své peníze, využít několik nástrojů. Mezi základní nástroj se počítá investiční dotazník. Jeho pečlivým a především pravdivým vyplněním získáte kvalitní výchozí podmínky pro vaše další využití.

Velmi konzervativní

Velmi konzervativní investor je takový, který chce pro své peníze jistotu. Jakékoliv, byť sebemenší riziko, je pro něj nejčernější černou můrou. Nechce tratit, byť by to byla krátkodobá záležitost a šlo by o minimální ztrátu.

Konzervativní

Podobně jako velmi konzervativní investor, je i takový investor, kterému v investičním dotazníku vyjde konzervativní profil. Tento typ investora rovněž preferuje jistotu zisku před jeho výší. Oproti svému velmi konzervativnímu kolegovi je ochoten připustit krátkodobé kolísání investice. Nečeká však žádné nadprůměrně vysoké výnosy.

Vyvážený

Člověk, kterému vyjde v investičním dotazníku vyvážený rizikový profil, je obeznámen s tím, že investice s sebou přinášejí rizika ohledně výše vkladů. S tím jde ruku v ruce to, že vyšší výnosy jsou vykoupeny vyšší volatilitou (kolísáním) podkladových aktiv. Pokud se rozhodne investovat, pak s vědomím, že hodnota investice může krátkodobě kolísat.

Dynamický

Dynamický investor chce dosahovat nadprůměrného zhodnocení. Oproti vyváženému a agresivnímu investorovi však požaduje omezení rizika, na které v konečném součtu neklade velký důraz. Jeho cílem jsou vyšší výnosy.

Agresivní

Poslední typ rizikového profilu, který vám může vyjít po vyplnění investičního dotazníku, je agresivní typ investora. Zisk preferuje co nejvyšší a je ochoten podstoupit i vyšší riziko. Ve svých dlouhodobých investičních strategiích hledá co nejvyšší výnos. Dokáže akceptovat krátkodobé a střednědobé výrazné poklesy jeho investic.

Investiční dotazník není vše

Pamatujte, že tento výčet je čistě orientační a může se klidně stát, že i když vám vyjde například to, že jste konzervativní rizikový profil, můžete směle investovat do akciových podílových fondů. Kromě rizikového profilu je ještě důležité, jak velkou část finančního majetku budete investovat. Jestli to bude jedno procento anebo třeba polovina. Avšak investor, kterému vyšel dynamický nebo agresivní rizikový profil, může využívat pro část svých finančních prostředků konzervativní depozitní produkty. Mezi ně například patří termínované vklady.