reklama

Rizikové životní pojištění: Kdy sjednat a jak vysoké nastavit pojistné plnění

redakce dne 21. 07. 2011 - 00:00

Rizikové životní pojištění má jeden cíl. Ochránit pozůstalé po smrti jejich blízkého. Sjednání tohoto pojistného produktu má smysl tehdy, když potřebujete pojistit živitele rodiny a zabezpečit jeho rodinu pro případ smutné události.

Pojištění by nemělo sloužit pro spoření a investování. Na toto jsou specializované produkty jako třeba spořicí účty či rozsáhlá skupina termínovaných vkladů anebo investice do podílových fondů, akcií či investičních certifikátů.

Pojištění by mělo krýt rizika spojená se životem. Hlavním důvodem sjednání životního pojištění je zajistit blízké osoby pro případ smutné události – smrti. K tomu účelu slouží rizikové životní pojištění. Na trhu jsou však i nabízeny taková pojištění, které v sobě kombinují spoření a investování.

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění, jak už bylo uvedeno výše, by mělo sloužit k zajištění rizik pro případ smrti. Pokud máte rodinu, jejímž jste živitelem a nechcete, aby v budoucnu finančně strádala, sjednáním rizikové životního pojištění nelze nic zkazit. Co se však může pokazit, je výše pojistného krytí, které bude vyplaceno pozůstalým. Lze rozlišit dva rozumné důvody, na jak vysoké částky nastavit pojištění.

První možnost vychází z toho, že nemáte žádné dluhy. V tomto případě bohatě postačuje, abyste si pojistili rizika na dvoj až trojnásobek ročního čistého příjmu. Vyděláváte-li měsíčně 15 tisíc korun čistého, měla by pro potřeby pojistného plnění plně postačovat částka v rozmezí od 360 do 540 tisíc korun.

Ve druhém případě se předpokládá, že splácíte úvěr, třeba hypotéku, leasing nebo jinou půjčku. Pojistné plnění by mělo v sobě pokrývat jak násobek vašich příjmů z výše uvedeného odstavce, tak i pokrýt celý dluh plus pět až deset procent z jeho výše navíc.

Jestliže máte milionovou hypotéku a čisté měsíční příjmy ve výši 15 tisíc korun, mělo by pojistné plnění být nastaveno na částku okolo 1,64 milionu korun.

Příklad: Pojistné plnění po částech
Hypoteční úvěr: 1 000 000 Kč
Deset procent z úvěru: 100 000 Kč
Tříletý čistý příjem: 540 000 Kč

Výše pojistného plnění v závislosti na dluzích a příjmech by se měla průběžně přizpůsobovat. Zvláště tehdy, pokud plat pojištěnce roste a trojnásobek původně nastavené sumy se stává dvojnásobkem anebo jednonásobkem. Podobný cyklus probíhá i v rámci pojištění navázaného na závazky plynoucí z čerpání úvěru.

Rizika u rizikového životního pojištění

Hlavním rizikem při sjednání rizikového životního pojištění je, že v rámci pojistky nijak nespoříte ani neinvestujete. Kupujete si vlastně jen konkrétní riziko a ochranu v okamžiku, kdy nastane pojistná událost. Jestliže během trvání pojistky nezemřete, anebo nějak závažně neonemocníte, nemáte nárok na žádné peníze, které jste v průběhu doby zaplatili na pojistném. Na druhou stranu je sjednání pouze rizikového životního pojištění výhodné proto, že přesně víte, kolik peněz platíte za rizika. V samostatném článku jsme popsali, jak postupovat při zrušení životního pojištění. Proto je dobré věnovat „životku“ pozornost.

Optimalizace pojistné smlouvy v čase

Ať už si sjednáte jakékoliv životní pojištění, měli byste pravidelně ve tří až pětiletých cyklech pojistku rebalancovat. Tato optimalizace probíhá na základě životního vývoje pojištěnce. Jiné pojistné krytí bude mít člověk nastaveno v době, kdy je svobodný a bezdětný, odlišné pak v situaci, kdy se ožení nebo vdá a pořídí si potomka.