reklama

Termínované vklady jako bezpečný přístav pro vaše peníze

redakce dne 01. 02. 2013 - 00:00

Akumulace finančních prostředků na jednom místě usnadňuje jejich přehled a správu. V některých případech jde i o drobnou nevýhodu.
 

Uložení větších peněžních částek na osobní účet je asi nejsnadnější a nejrozšířenější možností, kam peníze umístit. Jde o stále lepší variantu, než peníze držet v hotovosti. Avšak ani osobní účet není pro uložení depozit nejvhodnější. Pro držení peněz delší než jeden týden se vyplatí poohlédnout se po spořicím účtu.

Chcete-li držet peníze déle, například v měsících či letech, vyplatí se takový vkladový produkt, který nabídne dobrý poměr z hlediska výnosů a délky výpovědní lhůty.

Termínované vklady jako jistota

Termínované vklady představují z delšího časového horizontu jistotu, že za uložení peněz získáte dostatečně atraktivní výnos. Druhou linií, kterou lze sledovat, zvláště jste-li konzervativně laděný klient, je pojištění vkladů až do částky sto tisíc eur a jeho ekvivalentu v českých korunách.

Využití termínovaných vkladů v praxi

Termínované vklady jsou oproti spořicím účtům určeny pro uložení peněz na delší období. Finanční rezerva patří na spořicí konto, nikoliv na termínovaný vklad. Avšak ani celoživotní úspory by neměly být uloženy na jednom termínovaném vkladu. Zejména tehdy jde-li o sumu převyšující v přepočtu oněch 100 tisíc eur. Důvod je zřejmý.

Máte-li u jedné banky či družstevní záložny jeden či více vkladových produktů, pro princip pojištění vkladů se vychází ze součtu všech depozit, jenž máte u dané finanční instituce. Je vhodné mít toto na vědomí, abyste zbytečně nenechávali veškeré peníze na jednom místě.

Kam s penězi z dědictví, podnikání a na penzi

Máte-li k dispozici větší objem peněz a nechcete ji hned utratit anebo investovat, hodí se pro vás právě termínované vklady. Ty poskytují bezpečný přístav pro peníze, které jste zdědili, vyhráli, vydělali v podnikání a zaměstnání anebo jde o celoživotní úspory.

Pro všechny výše uvedené příklady je charakteristické to, že chcete zachovat hodnotu úspor a zároveň je mít co nejvíce na očích. Oproti investicím u vkladů na depozitech nehrozí, že by během fixačního období docházelo k výkyvům hodnoty vložených finančních prostředků.