reklama

Nevýhody spořicích účtů a termínovaných vkladů

redakce dne 26. 09. 2012 - 01:00

Při akumulaci finančních prostředků hrozí nejedno riziko. Třeba to, že neodhadnete množství uložených peněz a ohrozíte svou likviditu.
 

I když to na první pohled nemusí být patrné, skrývají depozitní produkty, mezi které patří třeba spořicí účty nebo termínované vklady, několik pastí. Jde především o výpovědní lhůty, proměny úrokových sazeb v průběhu času a v neposlední řadě i přesáhnutí maximální možné hranice, na kterou se vztahuje pojištění vkladů. Veškeré rizikové faktory si probereme detailněji.

Nepodceňujte výpovědní lhůty

Ještě před tím, než své peníze svěříte bance nebo kampeličce na termínovaný vklad či spořicí účet, rozmyslete si, na jak dlouhou dobu nebudete finanční prostředky potřebovat. Příliš dlouhá výpovědní lhůta může způsobit problémy s likviditou. Dostanete se do pasti, kdy na jedné straně budete mít peníze, avšak se k nim nedostanete. Respektive dostanete, ale vystavujete se riziku sankce. Finanční újma způsobená předčasným vypovězením vkladu je do určité míry zbytečná.

Délka fixace, jak se výpovědní době může rovněž říkat, závisí i na úrokové sazbě. Ty jsou zpravidla vyhlašovány samotnou bankou nebo družstevní záložnou. Jestliže jde o sazby vyhlašované, může se úroková míra v průběhu trvání vkladu změnit. Jde-li o sazbu pevnou, vztahuje se na celé trvání vkladu stejná úroková sazba, jaká byla na jeho začátku.

Zhodnocení je důležité ještě z pohledu inflace. Je-li inflace shodná anebo vyšší než je úroková sazba, peníze se vám reálně nezhodnotí. I když je úroková sazba vyšší než inflace, je třeba započítat i 15procentní srážkovou daň, kterou banka odvádí státu z výnosu.

Pojištění vkladů

Posledním velkým tématem při uchovávání peněz na spořících účtech a dalších depozitech je pojištění vkladů. Stoprocentní ochrana vkladů je stanovena na ekvivalent sumy 100 tisíc eur. Máte-li uloženy na účtu například tři miliony korun, získáte od Fondu pojištění vkladů, který má na starosti výplatu peněz v případě pádu banky, záložny nebo stavební spořitelny, sumu odpovídající 100 000 EUR. V době psaní tohoto článku byste tak získali částku zhruba 2,5 milionu korun, neboť se kurz pohyboval okolo 25 korun za euro.

Ještě předtím, než peníze svěříte na některý z mnoha depozitních produktů si vše pečlivě rozplánujte. Klidně oželte i vyšší úrokovou sazbu a mějte vklady u více bank.