reklama

Ženy jako ohrožený druh

redakce dne 13. 03. 2013 - 00:00

Důchodový systém více zvýhodňuje muže. Ženy jsou tak bity i přesto, že pro lidskou společnost mají vyšší přínos.
 

Z antropologického hlediska jsou ženy cennější než muži. Pokud by v populaci nějakého státu došlo k náhlé ztrátě poloviny všech mužů, národ by měl šanci se z této rány vzpamatovat. Jestliže by se stalo, že by polovina všech žen zemřela, je konec.

Sociální systém České republiky svým nastavením znevýhodňuje ženy. Nejde však jen o nešvar penzí jako takový, ale o vnímání úlohy křehčí poloviny lidstva. Stručně popíšeme tři neduhy, které musejí tuzemské ženy snášet. Vesměs jde jen o ničím neopodstatněný konzervatismus v myslích lidí.

Ženy mají nízké platy

Žena má o pětinu nižší plat než muž. A to i přesto, že zastává stejnou práci, má stejné vzdělání a pracovní zkušenosti. Zaměstnavatelé raději dají více peněz právě mužům. Proč tomu tak je, nám uniká. Můžeme sdělit jen domněnku a to, že zaměstnavatelé povědomě kalkulují s tím, že investice do žen mohou přijít vniveč jejich mateřstvím.

Když přiletí čáp

Právě mateřství je pro ženu alfou a omegou. Dříve nebo později zatouží po miminku snad každá žena. Příchod juniora s sebou nese rozbití zažitých životních stereotypů v životě obou partnerů. Musejí změnit některé své návyky, jiné naopak adaptovat do svého života. Nejdůležitější je především přijmout odpovědnost za život dalších osob.

Vysoká rozvodovost v posledních dvou dekádách ukazuje, že odpovědnost není samozřejmostí zvláště za předpokladu, kdy je ukončení manželství vnímáno širokou veřejností jako něco běžného, za co se není nutné stydět.

Ukončení vztahu mezi dospělými s menším či větším závazkem je bolestné nejen po duševní stránce, ale také po finanční. Podobně jako rozvodovost se plíživě rodí nový trendy, kdy rozvodem končí odpovědnost muže za svou rodinu. Bývalou manželku s potomkem nechává svému osudu. Tento scénář není naštěstí na denním pořádku.

Odpracovaná léta

Posledním bodem, kterému se budeme v tomto příspěvku věnovat, je splnění jedné z podmínek pro přiznání starobního důchodu. V praxi jde o dvě – věk a právě minimální doba, po kterou bylo odváděno pojistné. Věk je jasně daný a nedá se s ním příliš moc dělat, neboť všichni stárneme. Minimální dobu pojištění však ovlivnit lze. Pokud jí budete mít nedostatečnou, nezískáte nárok na důchod.

U výpočtu penze je pak nutné ještě doložit výdělky, ze kterých se vypočítá část důchodu. Tuto položku nejvíce ovlivňuje délka trvání pojištění a výše dosažených příjmů. Jestliže má žena o pětinu nižší plat a během života je pět let na mateřské a rodičovské dovolené s potomky, je jasné, že její důchod bude o něco nižší, než muže, který tyto hendikepy během pracovního života neměl.

Nižší důchod jako tvrdý fakt

Poslední pomyslnou kapkou je nižší důchod než má muž. A to i v případě, že ženy mají úplně stejné výchozí podmínky, ze kterých se stanovuje starobní důchod. Proti ženám tak hraje demografie a statistika, která jasně říká, že ženy se v průměru dožívají vyššího věku než muži. Jejich důchod je proto nižší, avšak ženy dostanou stejnou částku jako příslušník silného pohlaví, neboť se dožije vyššího věku. Jen to vysvětlete složenkám, které musíte každoměsíčně platit a nezajímá je, jaké máte pohlaví.