reklama

Bankovní sedlina

redakce dne 15. 04. 2019 - 00:00

Bankovní sedlina znamená volně ležící na běžných bankovních účtech. Jde o zůstatky na účtech, které klienti ani firmy momentálně nepotřebují.

Banky a družstevní záložny bankovní sedlinu využívají pro své další obchody. U každého klienta (firmy, nebo jiné organizace) dochází v průběhu času k předvídatelnému chování, které dokáže banka využít ve svůj prospěch. Souvisí to i s dolováním dat na makro i mikro úrovni. Peníze navíc, které se hromadí v podobě bankovní sedliny, dokáže banka nabídnout dále na mezibankovním trhu, ale také svým dalším klientům v podobě úvěrů. Nemůže však vyčerpat celou bankovní sedlinu. Část sedliny je i nadále k dispozici pro zákazníky banky.

Vznik bankovní sedliny

Bankovní sedlina vzniká pozvolným zvyšováním zůstatku na běžném účtu. Máte-li mezi příjmy a výdaji výraznější rozdíl, poroste vám bankovní sedlina rychleji.

Spořící autopiloti

Některé bankovní účty nabízí funkci spořícího autopilota. V minulosti to byla například ČSOB nebo Moneta Money Bank. Jde o přesun nepotřebné hotovosti z běžného účtu na spořící konto. Snadno si navolíte, jak vysoký má být zůstatek a všechny částky nad tento limit se přesunou na lépe zhodnocený spořící účet.

Nezbytná výše zůstatku

Abyste měli dostatečnou hotovost na vašem běžném účtu, je dobré znát vaše běžné výdaje. Zbytné peníze tak lépe přesunete na spořící účet. Pečlivé plánování má příznivý vliv na vaše finance. Nebudete zbytečně hromadit velké objemy na bankovním kontu. Pro lepší pochopení jsme připravili příklad.

Příklad: Felix má na svém běžném účtu aktuálně zůstatek 50 tisíc korun. Jeho pravidelné měsíční příjmy jsou 30 tisíc korun, na běžné měsíční výdaje potřebuje 20 tisíc. V dohledné době několika měsíců neplánuje žádný větší nákup. S klidnou hlavou může přesunout oněch 50 tisíc korun na spořící účet.

Podobné téma: Úspory desetkrát jinak

Práce s bankovní sedlinou

Přesuny peněz mezi běžným a spořícím účtem nejsou nic mimořádného. I v případě potřeby financovat nenadálý výdaj, trvá přesun peněžních prostředků ze spořícího účtu na běžný bankovní maximálně jeden pracovní den. Platí pro situaci, ve které máte účty v různých bankách (družstevních záložnách). V případě jedné banky probíhá přesun peněz v reálném čase.

Čtěte také: Dva spořící účty: Na úspory a investice

Naopak při investování nebo větších nákupů je zapotřebí lépe naplánovat budoucí finanční toky. Není nic horšího, když přebytečné peníze investujete a po pár týdnech zjistíte, že čerstvě zainvestované finance potřebujete na úhradu nečekaných výdajů.