reklama

Bez peněz

redakce dne 23. 04. 2020 - 00:00

Proč je pro třetinu dospělých těžké až nemožné dát dohromady deset tisíc korun? Sepsali jsme devět důvodů, proč jsou lidé bez peněz.

Podle kvalifikovaných průzkumů humanitární organizace Člověk v tísni žije v Česku třetina dospělé populace, pro kterou je těžké dát dohromady deset tisíc korun. Podobná situace je i ve Spojených státech, kde 40 procent dospělé populace zápasí s částkou 400 dolarů. Na základě průzkumu tamní Federální rezervní banky nebylo schopno 13 procent dospělých Američanů dát dohromady 400 dolarů, 27 procent by si muselo půjčit anebo prodat něco ze svého majetku.

Žádná finanční rezerva není dostatečně vysoká, jednoho dne vaše úspory vyčerpáte. Otázkou je pouze kdy – zda za měsíc anebo za tři roky. Čím déle, tím lépe.

Ať už máte finanční rezervu, jednoho dne vám peníze stejně dojdou. To platí tehdy, nemáte-li zajištěné dostatečně vysoké pasivní příjmy. Nejčastěji z pronájmu nemovitostí. Každý finanční polštář se jednoho dne vyčerpá. Tvrzení platí především s ohledem na velikost rezervy, délkou a výší její postupného čerpání. Potká-li vás několikaměsíční výpadek příjmů, avšak držíte násobky tohoto výpadku, překlenete nepříznivou dobu relativně bez úhony. Kdyby však trvalo čerpání úspor delší dobu, i vás postihnou nepříjemné dopady z jejího vyčerpání. Jen budete finančně krvácet déle.

Čtěte také: Dilema: Spořit nebo zvyšovat příjmy?

Pokoušeli jsme se hledat příčiny neexistence odpovídající finanční rezervy, potažmo proč nemají lidé k dispozici ani oněch na úvodu zmiňovaných 10 tisíc korun. Narazili jsme na celou řadu variací, proč si dospělý člověk nedokáže naspořit. Platí jedno univerzální doporučení. Pro efektivně budované dlouhodobé úspory musíte vykazovat vyšší příjmy než výdaje. Občasný opak nevadí, ale nesmí být pravidlem.

Neschopnost ušetřit

Do první skupiny lidí nemající žádné úspory jsme zařadili chronické rozhačovače. Splňují podmínku vyšších příjmů, než jsou jejich výdaje, ale mají problém udržet koruny u sebe. Trpí nutkáním mít všechno hned. Nedovedou si odepřít radost ze života. Netrpí existenčními problémy, pouze do nich padají skrze zbytné a zbytečné výdaje. Jejich opakem jsou skrblíci a spořínci.

Absolventi a studenti

Druhou hýřivou skupinou jsou absolventi. Pracují krátce a chtějí si užít novou a nepoznanou ekonomickou svobodu. Často bydlí u rodičů a nepociťují naplno finanční dopady nové životní situace. Na nákladech na domácnost se podílejí okrajově. Najednou mají daleko více peněz než během studia. Při špatné souhře mohou dlouhodobě dopadnou jako lidé v první skupině.

Čtěte také: Úspory desetkrát jinak

Podobně je tomu i u studentů žijících ve sdílených bytech. Také nejsou vystaveni tržním vlivům, nájem si dělí mezi více osob. Jimi hrazený díl je finančně snesitelnější. Jejich příjmy odpovídají úhradě nájmu a základních životních potřeb. Nemají peněz nazbyt. O finanční rezervě si mohou nechat jenom zdát.

Mladiství z dětských domovů

Malou, leč významnou skupinou jsou mladiství, kteří odcházejí z dětských domovů do reálného života. Jakmile se za nimi zaklapnou dveře instituce, ve které strávili část anebo celé své dospívání, jsou většinou na život sami.

Tip na článek: Když úspory dojdou

Oproti svým vrstevníkům z tradiční rodiny, byť třeba rozvedené, trpí pocitem méněcennosti. Snaží se být za každou cenu jako jejich vrstevníci. Chtějí mít stejný sociální status jako oni. Potřebují dohnat vše, co v dětském domově nestihli. Nejčastěji jde o nákup spotřební elektroniky a oblečení. Při nákupech zabředávají do dluhů. O potřebě finanční rezervě nemají ani ponětí.

Finanční gramotnost je u nich nízká, možná nejnižší ze všech popisovaných skupin. V dětském domově byli uchráněni před praktickými dopady života. Byli zvyklí na pravidelnou stravu, ošacení, kapesné. Tety, které jim nahrazovaly rodiče, na ně byly do určité míry hodné a nedokázaly jim předat vše, co získávají děti v běžné rodině.

Nezaměstnaní

Jste-li delší dobu nezaměstnaní, a tudíž i bez odpovídajících předchozích příjmů, může se vám rezerva z předchozích hojnějších let hodně ztenčit. Ačkoliv výdaje máte jisté, příjmy se vám s nejvyšší pravděpodobností postupně snižují. Podpora v nezaměstnanosti netrvá věčně a má snižující se charakter. Abyste nezabředli do dluhů, musíte svůj život dotovat z úspor. A jednoho dne se vaše úspory vyčerpají. Podobný obrázek je dobře viditelný během recesí, a především po nich. Výkon ekonomiky se snižuje a část práceschopné populace přichází o zaměstnání.

Etnické menšiny

Jste-li Rom, máte problém. Alespoň z pohledu vašeho etnika. Kromě bílé většiny vás pronásleduje i povinnost vůči vaší širší rodině. Vaše peníze jsou rázem i penězi vašich méně úspěšných příbuzných. Proč pracovat, když za vámi chodí neustále různí strýčkové a tetičky a půjčují si od malé částky, ale s vracením se moc nemají. Ostatně široké rodinné vazby mají vliv na chudobu celých klanů. Nevyplatí se v nich pracovat, když se všichni na sebe spoléhají. Aktivnější rychle ztrácí motivaci a klesají ke dnu spolu s ostatními členy rodiny.

Nízké příjmy

Nízké příjmy se většinou váží na nízké vzdělání. Pro chudší jsou nízké příjmy, ale také vzdělání, značně limitující. S nízkými příjmy horko těžko budete spořit. Většinu výdajů spolykají nezbytné životní náklady. Na alespoň příjemný život to nebude. Stejně jako na trvalé a cílevědomé spoření.

Z tohoto bludného kruhu není úniku. Pro zvýšení vzdělání chybí řadě lidí motivace a duševní kapacita. Nízké příjmy jsou i v regionech s vyšší nezaměstnaností a stojící spíše na periferii než v centru.

Brigády a občasné fušky

Limitujícím faktorem pro tvorbu rezerv jsou i nestabilní pracovní úvazky, často formou dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Ani tolik moderní práce na částečný úvazek nemusí být řešením. I dobře placené poloviční úvazky mají problém, aby počtem hodin poskytly dostatečný finanční příjem.

Dluhová spirála

Půjčujete si peníze? A půjčujete si je často? Případně se vaše půjčky v čase zrychlují a prohlubují? Nejdříve na nové auto, poté na domácí spotřebiče. Možná jste si zvali úvěr na dovolenou. Jednoho dne zjistíte, že vám půjčky přerůstají přes hlavu a vy nemáte prostor pro spoření a ani nedisponujete volnými penězi. Nestíháte splácet úvěry a přestáváte komunikovat se svými věřiteli? Vítejte v dluhové spirále, která vás velice rychle vhodí do náruče exekutora.

Čtěte také: Exekuce a chudoba podrývají v Česku demokracii

Bezdomovectví

Nejzranitelnější sociální skupinou jsou bezdomovci a lidé bez trvalého domova žijící na ubytovnách nebo různě po známých. Často jsou bez peněz, mnohdy i bez dokladů a odkázáni jen sami na sebe. Možná měli před časem rodinu, bydlení, práci, ale souhrou náhod, které nedokázali uspokojivě vyřešit, se ocitli na ulici. Zkrátka měli smůlu.

Aby se z bezdomovce stal opět ekonomicky aktivní jedinec stačí málo – zajistit mu odpovídající zázemí v podobě bydlení. Nemusí jít o nic luxusního, stačí postel, alespoň trochu soukromí malého pokoje nebo bytu a sociální zařízení.

Uvedené důvody část populace drží ve finanční nejistotě a zabraňují jim tvorbu dostatečných finančních rezerv. Ani se sebelepší disciplínou a odhodláním neuspoříte nic, pokud k tomu budete trpět některým uvedeným nešvarem.