reklama

Deštník proti drahotě

redakce dne 13. 05. 2022 - 00:00

Úřad vlády spustil webovou stránku, na které lidé najdou informace pomoci státu ve stávající nelehké době.

Deštník proti drahotě je jednoduchá webová stránka, která reaguje na aktuální mimořádné situace. Současná napjatá situace na globální úrovni má dvojí rozměr a to vypořádání se s následky covidu a zároveň letošní válkou na Ukrajině, které bezdůvodně vyvolalo Rusko. Především válkou na Ukrajině rostou ceny energie a plynu, které nemají na světě obdoby.

Deštník proti drahotě jako rychlá reakce

Na jednoduché křižovatce se soustředí dva typy pomoci, aktuální a další formy. Aktuální pomoc se dělí na příspěvek na bydlení, pomoc s cenami energií a pětitisícovým příspěvkem na dítě. Další formy pomoci jsou zaměřené obecně pro rodiny a děti, na bydlení a pro seniory a ohrožené skupiny.

Jedno místo, na kterém kde lidé získají rychlou odpověď na řešení aktuální nemilé situace.

Pomoc vlády pod hlavičkou „Deštník proti drahotě“ se zaměřuje na plošnou a cílenou pomoc a jejich kombinaci. Kromě lidí, fyzických osob, mohou pomoci využít i firmy. Pro letošní rok bylo pro pomoc občanům vyhrazeno 177 miliard korun. V objemu pomoci vůči hrubému domácímu produktu je Česko v rámci Evropské unie na čtvrtém místě.

Úřad vlády České republiky řeší nastalou situaci rychle, webovou doménu destnikprotidrahote.cz si zaregistoval 2. května 2022.

Jednoduchá pomoc

Cílem projektu Deštník proti drahotě je nabídka rychlé pomoci pro řešení vysokých cen energií a inflace. Stát byl měl komunikovat jedno místo, ideálně portal.gov.cz, kde lidé získají veškeré potřebné informace pro řešení životních situací.

Žádosti o sociální dávky a další formy podpory jsou v Česku zbytečně komplikované. Složitost celého postupu odrazuje významnou část potřebných. Namátkou lze zmínit, že o příspěvek na bydlení žádá jen třetina oprávněných příjemců. Pro zbývající dvě třetiny je průchod žádostí natolik komplikovaný a raději o příspěvek nežádají.

Aktuální vláda stojí před výzvou, aby zjednodušila žádosti o sociální dávky. Výzva je o to větší, že současná vláda je pravicově středová. Přesto konzervativci pomáhají lidem. Dosavadní kroky většiny vlád vedly spíše opačným směrem. Uměle ztěžovaly přístup občanů k sociální podpoře, na kterou měli podle zákona nárok.