reklama

Sociální dávky: Základní přehled (1. část)

redakce dne 03. 10. 2013 - 01:00

Nárok na sociální dávky vzniká každému, kdo splní podmínky pro jejich přiznání. Následně získá výplatu peněžní pomoci.
 

Podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře rozlišuje několik sociálních dávek, mezi které patří přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné. Každá z těchto sociálních dávek má vlastní pravidla pro získání nároku a následné čerpání peněžní pomoci státu.

Přídavek na dítě

Získání nároku na přídavek na dítě je podmíněn nízkými příjmy rodiny, které jsou maximálně do 2,4násobku životního minima (životní minimum pro jednotlivce je stanoveno k datu zveřejnění tohoto příspěvku na 3410 Kč). Přičemž životní minimum se počítá podle počtu osob žijících ve společné domácnosti.

Získá-li rodina nárok na přídavek na dítě, získá peněžitou pomoc v rozmezí od 500 do 700 korun měsíčně. Přesná výše dávky se odvozuje podle věku dítěte. Na potomka do šesti let získá rodina 500 korun, na dítě ve věku 6 až 15 let 610 korun a pro nezaopatřenou ratolest ve věku 15 až 26 let pak 700 Kč.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek získá každý rodič, který osobně, řádně a celodenně pečuje o dítě, které nejmladší v rodině nejdéle do 4 let věku potomka. Během této doby může získat maximálně částku 220 tisíc korun, jenž je poskytována v měsíčních splátkách.

Výše příspěvku se odvozuje podle násobku denního vyměřovacího základu, ze kterého se stanovuje peněžitá pomoc v mateřství nebo nemocenské.

Čtěte také: Jaká jsou pravidla pro čerpání ošetřovného

Rodič si může volit libovolně výši měsíčního příspěvku. Jestliže nejsou žádné komplikace, je maximální možná částka vyplácena pro rodiče je 11 500 korun měsíčně, minimální výše dávky pak 3800 korun. rodičovský příspěvek nejčastěji činí částky 7600 korun. Výši rodičovského příspěvku je možné měnit jednou za tři měsíce.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je určen pro sociálně slabé obyvatele, kteří mají nízké příjmy. Podmínkou pro výplatu příspěvku na bydlení je ten, že vlastník nebo nájemce bytu je přihlášený v bytě k trvalému pobytu. A zároveň 30 procent příjmů rodiny nestačí na pokrytí nákladů na bydlení (v Praze 35 procent). Současně je tato částka nižší, než příslušné normativní náklady stavené zákonem.

Výplata příspěvku na bydlení je omezena na 84 měsíců v posledních deseti kalendářních let. netýká se osob starších 70 let a pro lidi se zdravotním postižením.

Porodné

Nárok na porodné je navázán na finanční situaci rodiny. Příjmy rodiny v posledním kalendářním čtvrtletí předcházejícího narození potomka musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Samotná dávka činí 13 tisíc korun na první živě narozené dítě. Jestliže se narodí dvě a více dětí současně, bude maximální výše porodného 19 500 korun.

Pohřebné

Pohřebné získá osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti. Dávka připadá i osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Podmínkou je, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Pohřebné je stanovená fixní sumou 5 tisíc korun.