reklama

Definice cenností a jejich pojištění v domácnosti

redakce dne 31. 01. 2019 - 00:00

Cennost je široký pojem. Především v segmentu pojišťovnictví a pojištění domácnosti.

Mezi cennosti patří především peníze, a to jmenovitě české i zahraniční bankovky a mince. Mezi ceniny se dále řadí kolky a poštovní známky, jízdenky, poukázky a stravenky. Z finančních produktů jsou ceniny platební karty, vkladní knížky a šekové knížky. Netřeba zapomenout ani na cenné papíry jako třeba akcie nebo dluhopisy.

Je-li cennost šperk, půjde s největší pravděpodobností o předměty vyrobené z drahých kovů, perel, drahokamů a dalších vzácných nerostů.

Synonyma ke slovu cennost jsou drahocennost nebo vzácnost. Vyjadřuje se tak věc, která má hodnotu, význam nebo důležitost.

Cenné předměty

Mezi cennosti patří například i dům, osobní automobil nebo další movité věci. Vždy záleží na tom, co považujeme za drahocennou věc. Pro přiblížení lze cennost vztáhnout na libovolnou věc, která má k našemu životu jedinečný význam – třeba rodinný šperk, který se dědí po generace.

Jak a kam cennosti uložit

Pro uložení cenností lze zvolit celou řadu možností. Od uložení do šperkovnice, skryté skrýše, domácího trezoru až po bezpečnostní schránku. Drobný a mimořádně cenný rodinný majetek doporučujeme uložit do již zmíněné bankovní bezpečnostní schránky. Ty bývají pojištěné, přičemž pojištění se dá dle potřeby i zvýšit. V domácím trezoru lze cennosti přechovávat, ale nemělo by jít o nadstandardní množství anebo cenu.

Čtěte také: Kam schovat peníze a cennosti?

Cennosti pohledem pojišťoven

Pojištění cenností se provádí nejčastěji prostřednictvím pojištění domácnosti, ale také může být pojištěný osobní automobil, v němž jsou cennosti. Podobně to platí i pro zavazadla, ve kterých své cenné věci přemisťujete.

Pro stanovení ceny pojistného za pojištění cenností a zároveň vyjádření jejich hodnoty je dobré mít jednak v ruce znalecký posudek a zároveň i pojišťovnou schválené místo uložení. Tím se vyhnete případnému neplnění ze strany pojišťovny, která se s vámi může přít o hodnotu pojištěné cenné věci. Rovněž by se nemělo stát, že se v případě pojistné události budete s pojišťovnou popotahovat o místu uložení.

Čtěte také: Bytové krádeže pohledem zlodějů

S pojišťovnou konzultujte pokaždé, když držíte peněžní hotovost nebo cennosti v domácnosti nad jejich běžné množství nebo hodnoty.