reklama

Jak fungují zajišťovny?

redakce dne 20. 09. 2011 - 00:00

Ema má maso a krájí ho nožem. Řízla se, všude krev, přijíždí záchranka a odváží Emu do nemocnice. Emě je lépe. Má sedm stehů a vyplnila formulář o pojistné události. Pojišťovna bude plnit. Kdyby Ema nebyla holčička, ale třeba tropická bouře, pomohla by pojišťovně s pojistným rizikem zajišťovna.

O funkci pojišťoven jste již možná slyšeli, ale co si představit pod pojmem zajišťovna? Laická a rychlá odpověď je, že zajišťovny pojišťují pojišťovny. Jde tak o jakousi pojišťovnu pojišťoven. Ryze česká zajišťovna v ČR nefunguje.

Zajišťovny pomáhají pojišťovnám v rozdělení různých rizik, které vycházejí z pojišťovnictví. Samozřejmě, že jedna pojišťovna nevyužívá služeb jen jedné zajišťovny. Pojišťovny se nechávají zajišťovat u více institucí. Rozkládají tím riziko toho, že by některá ze zajišťoven přestala plnit. Třeba pojišťovna Allianz využívá služeb několika zajišťoven. Čtěte také: Co lidé (ne)vědí o svém pojištění?

VIG Re zajišťovna, a. s.

V České republice funguje pouze jedna zajišťovna. Podle obchodního rejstříku VIG Re zajišťovna vznikla 18. srpna 2008. Mezi její hlavní činnosti patří šetření zajistných událostí nebo poradenská činnost související se zajištěním.

Pro získání licence, kterou vydává Česká národní banka, je nutné složit základní kapitál ve výši jedné miliardy korun. VIG Re zajišťovna zajišťuje v regionu střední a východní Evropy okolo jedné stovky pojišťoven. VIG Re zajišťovna patří do rakouské finanční skupiny Vienna Insurance Group.

VIG Re zajišťovna vykázala v prvním pololetí letošního roku zisk před zdaněním ve výši 10,8 milionu eur (zhruba 266 milionů korun). To je meziročně o 47,1 procenta více, než ve stejném období roku 2010.

Zajišťovny a pojišťovny

Zajišťovny pomáhají pojišťovnám s pojištěním rizik, které vyplývají z jejich běžné činnosti. Kdyby však některá ze „zajištěných“ pojišťoven utrpěla například škodu vinou špatně vedeného účetnictví, zajišťovna plnit nebude. Je však málo pravděpodobné, že by pojišťovny měly své hospodaření v nepořádku. Od toho je dohled České národní banky

Pojišťovny a zajišťovny bedlivě sledují vývoj globálního klimatu. Nepříznivé počasí totiž pro oba typy institucí znamená vyšší náklady na krytí a následnou likvidaci pojistných událostí. Přírodní katastrofy a způsobené škody zvyšují ztráty pojišťoven, kterým tak roste výše ceny pojistného vůči zajišťovnám. Podle informací německé zajišťovny Munich Re (plný název je Münchener Rück) je změna klimatu dlouhodobý trend.

Kromě výše uvedené zajišťovny působí na světě i další zajišťovny. Mezi známé patří například Swiss Re, Allianz Se či Hannover Re.