reklama

Lucka H.: Jak zjistím, že jsem obmyšlená osoba?

redakce dne 05. 06. 2015 - 00:00

Jak zjistit, že vás blízká osoba uvedla jako oprávněnou (obmyšlenou) osobu s možností čerpat finanční plnění?
 

V dnes již zaniklém časopisu FP-finanční poradce byla rubrika Mystery Shopper, ve kterém redaktor převlečený za anonyma zjišťoval odpovědi na různé zapeklité otázky. My jsme se rozhodli v této hezké tradici pokračovat. Nebudeme se však snažit o nachytávání v nedbalkách finanční poradce, nýbrž finanční producenty jako jsou banky, pojišťovny nebo investiční a penzijní společnosti.

První téma se týká toho, jak běžný člověk z „ulice“ zjistí, že je obmyšlenou osobou. A tak jsem vytvořili profil slečny „Lucie“, která se dotazovala, co má dělat v níže jí popsané situaci.

Dobrý den,

mám na vás prosbu. Úplně náhodou jsem zjistila, že mě můj dnes již zesnulý milý, se kterým jsem se v posledních pár letech tajně scházela, uvedl do své pojistky jako obmyšlenou osobu. Bohužel nevím, u jaké pojišťovny měl smlouvu. Můžete mi prosím poradit, jak bych měla dále postupovat? Jsem zvědavá a napnutá jako struna na to, jak vysokou částku bych mohla získat :-)

Lucka Hrádecká

Co se do vzkazu nevešlo

Do vzkazu pro pojišťovny jsme už raději nepřipisovali, že „zesnulý milý byl rozkošný stařík“, anebo aby se „mi holky shopperky nesmály, že jsem z toho nic moc nevytřískala“. Příchozí odpovědi z pojišťoven byly ve formálním duchu a všechny odkazovaly na písemně zaslaný dotaz anebo návštěvu pobočky. Náležitosti pro zjištění, zda-li byla Lucie obmyšlenou osobu, je nutné doplnit o jméno a příjmení zesnulého pojistníka a současně o jeho rodné číslo anebo datum narození. Generali pojišťovna požaduje ještě jeden údaj – o jaký typ pojištění šlo.

Pro lepší přehled přinášíme odpovědi pojišťoven očištěné o formality typu pozdravu a rozloučení. Také nehodláme zveřejňovat jména ani pracovní pozice osob, které na daný vzkaz odpovídali. Upozorňujeme, že odpovědi pojišťoven neprošly redakční jazykovou korekturou.

Allianz pojišťovna

Pro prověření Vašeho požadavku Vás poprosíme o zaslání jména a rodného čísla pojistníka nebo jeho datum narození.

Generali Pojišťovna

Rádi prověříme, zda Váš přítel měl u naší společnosti sjednanou pojistnou smlouvu. Doplňte nám prosím jeho jméno, datum narození a o jaké pojištění se jedná. Z důvodu dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a povinnosti mlčenlivosti Vám však můžeme poskytnout pouze informaci, zda byl u nás pojištěn.

AXA Česká republika

V této situaci doporučíme obrátit se na společnost AXA písemně na adrese: AXA, Úzká 8/488, 602 00 Brno. Pro zodpovězení Vašeho dotazu uveďte do dopisu jméno a rodné číslo dané osoby a své nacionále.

ČSOB Pojišťovna

Omlouvám se, ale tyto informace po e-mailu nesdělujeme. Doporučuji Vám, abyste se osobně dostavila spolu s Vaším občanským průkazem na kteroukoli pobočku naší pojišťovny, kde bude na základě Vámi doložených údajů o zemřelé osobě prověřeno, zda je u naší pojišťovny evidována smlouva životního pojištění.

Nejdelší a nejvydatnější odpověď nám zaslali z České pojišťovny:

Česká pojišťovna

Dovolte, abychom vyjádřili upřímnou soustrast nad touto smutnou událostí.

Pojistnou událost máte možnost nahlásit způsobem, který vám nejlépe vyhovuje, a to:

- elektronicky na našich internetových stránkách,
- telefonicky na čísle klientského servisu + 420 841 114 114 (všední dny od 7:00 do 19:00 hodin),
- osobně na kterémkoli obchodním místě České pojišťovny a.s.,
- vyplněním papírového formuláře.

K nahlášení úmrtí pojištěné osoby je potřeba doložit kopie níže uvedených dokladů. Bez jejich dodání se nemůžeme zpracováním pojistné události zabývat.

I. v případě přirozeného úmrtí
- úmrtní list pojištěného
- doklad o příčině úmrtí ? pokud došlo k úmrtí pojištěného do 3 let od sjednání pojištění (doklad vystaví příslušná matrika, popřípadě ošetřující lékař pojištěného)

Máte-li navíc k dispozici dále uvedené doklady, přiložte je také. Jejich dodáním výrazně urychlíte vyřízení pojistné události.
- usnesení o dědictví

II. v případě úmrtí následkem úrazu
- úmrtní list pojištěného
- doklad o příčině úmrtí (doklad vystaví příslušná matrika, popřípadě ošetřující lékař pojištěného)

Máte-li navíc k dispozici dále uvedené doklady, přiložte je také. Jejich dodáním výrazně urychlíte vyřízení pojistné události.
- usnesení o dědictví
- usnesení nebo relace policie
- rozsudek soudu

III. v případě úmrtí 1. nebo 2. pojištěného - z pojištění mládeže
- úmrtní list pojištěného
- doklad o příčině úmrtí - pokud došlo k úmrtí 1. nebo 2. pojištěného do 3 let od sjednání pojištění (doklad vystaví příslušná matrika, popřípadě ošetřující lékař pojištěného)
- rodný list pojištěného dítěte

IV. v případě pojištění pohřbu
- úmrtní list pojištěného
- faktura pohřební služby včetně rozpisu položek
- pojistná smlouva nebo členský průkaz Spolku přátel žehu, popřípadě jiný doklad prokazující platnost pojištění

Obecně platí, že pojistné plnění bude vyplaceno oprávněné osobě, je-li na smlouvě určena. Pokud oprávněná osoba ve smlouvě uvedena není, bude při výplatě pojistného plnění postupováno dle § 51 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě.

V případě potřeby Vás bude likvidátor kontaktovat telefonicky, emailem popřípadě písemně.