Lucka H.: Jak zjistím, že jsem obmyšlená osoba?

Jak zjistit, že vás blízká osoba uvedla jako oprávněnou (obmyšlenou) osobu s možností čerpat finanční plnění?
 

V dnes již zaniklém časopisu FP-finanční poradce byla rubrika Mystery Shopper, ve kterém redaktor převlečený za anonyma zjišťoval odpovědi na různé zapeklité otázky. My jsme se rozhodli v této hezké tradici pokračovat. Nebudeme se však snažit o nachytávání v nedbalkách finanční poradce, nýbrž finanční producenty jako jsou banky, pojišťovny nebo investiční a penzijní společnosti.

První téma se týká toho, jak běžný člověk z „ulice“ zjistí, že je obmyšlenou osobou. A tak jsem vytvořili profil slečny „Lucie“, která se dotazovala, co má dělat v níže jí popsané situaci.

Dobrý den,

mám na vás prosbu. Úplně náhodou jsem zjistila, že mě můj dnes již zesnulý milý, se kterým jsem se v posledních pár letech tajně scházela, uvedl do své pojistky jako obmyšlenou osobu. Bohužel nevím, u jaké pojišťovny měl smlouvu. Můžete mi prosím poradit, jak bych měla dále postupovat? Jsem zvědavá a napnutá jako struna na to, jak vysokou částku bych mohla získat :-)

Lucka Hrádecká

Co se do vzkazu nevešlo

Do vzkazu pro pojišťovny jsme už raději nepřipisovali, že „zesnulý milý byl rozkošný stařík“, anebo aby se „mi holky shopperky nesmály, že jsem z toho nic moc nevytřískala“. Příchozí odpovědi z pojišťoven byly ve formálním duchu a všechny odkazovaly na písemně zaslaný dotaz anebo návštěvu pobočky. Náležitosti pro zjištění, zda-li byla Lucie obmyšlenou osobu, je nutné doplnit o jméno a příjmení zesnulého pojistníka a současně o jeho rodné číslo anebo datum narození. Generali pojišťovna požaduje ještě jeden údaj – o jaký typ pojištění šlo.

Pro lepší přehled přinášíme odpovědi pojišťoven očištěné o formality typu pozdravu a rozloučení. Také nehodláme zveřejňovat jména ani pracovní pozice osob, které na daný vzkaz odpovídali. Upozorňujeme, že odpovědi pojišťoven neprošly redakční jazykovou korekturou.

Allianz pojišťovna

Pro prověření Vašeho požadavku Vás poprosíme o zaslání jména a rodného čísla pojistníka nebo jeho datum narození.

Generali Pojišťovna

Rádi prověříme, zda Váš přítel měl u naší společnosti sjednanou pojistnou smlouvu. Doplňte nám prosím jeho jméno, datum narození a o jaké pojištění se jedná. Z důvodu dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a povinnosti mlčenlivosti Vám však můžeme poskytnout pouze informaci, zda byl u nás pojištěn.

AXA Česká republika

V této situaci doporučíme obrátit se na společnost AXA písemně na adrese: AXA, Úzká 8/488, 602 00 Brno. Pro zodpovězení Vašeho dotazu uveďte do dopisu jméno a rodné číslo dané osoby a své nacionále.

ČSOB Pojišťovna

Omlouvám se, ale tyto informace po e-mailu nesdělujeme. Doporučuji Vám, abyste se osobně dostavila spolu s Vaším občanským průkazem na kteroukoli pobočku naší pojišťovny, kde bude na základě Vámi doložených údajů o zemřelé osobě prověřeno, zda je u naší pojišťovny evidována smlouva životního pojištění.

Nejdelší a nejvydatnější odpověď nám zaslali z České pojišťovny:

Česká pojišťovna

Dovolte, abychom vyjádřili upřímnou soustrast nad touto smutnou událostí.

Pojistnou událost máte možnost nahlásit způsobem, který vám nejlépe vyhovuje, a to:

- elektronicky na našich internetových stránkách,
- telefonicky na čísle klientského servisu + 420 841 114 114 (všední dny od 7:00 do 19:00 hodin),
- osobně na kterémkoli obchodním místě České pojišťovny a.s.,
- vyplněním papírového formuláře.

K nahlášení úmrtí pojištěné osoby je potřeba doložit kopie níže uvedených dokladů. Bez jejich dodání se nemůžeme zpracováním pojistné události zabývat.

I. v případě přirozeného úmrtí
- úmrtní list pojištěného
- doklad o příčině úmrtí ? pokud došlo k úmrtí pojištěného do 3 let od sjednání pojištění (doklad vystaví příslušná matrika, popřípadě ošetřující lékař pojištěného)

Máte-li navíc k dispozici dále uvedené doklady, přiložte je také. Jejich dodáním výrazně urychlíte vyřízení pojistné události.
- usnesení o dědictví

II. v případě úmrtí následkem úrazu
- úmrtní list pojištěného
- doklad o příčině úmrtí (doklad vystaví příslušná matrika, popřípadě ošetřující lékař pojištěného)

Máte-li navíc k dispozici dále uvedené doklady, přiložte je také. Jejich dodáním výrazně urychlíte vyřízení pojistné události.
- usnesení o dědictví
- usnesení nebo relace policie
- rozsudek soudu

III. v případě úmrtí 1. nebo 2. pojištěného - z pojištění mládeže
- úmrtní list pojištěného
- doklad o příčině úmrtí - pokud došlo k úmrtí 1. nebo 2. pojištěného do 3 let od sjednání pojištění (doklad vystaví příslušná matrika, popřípadě ošetřující lékař pojištěného)
- rodný list pojištěného dítěte

IV. v případě pojištění pohřbu
- úmrtní list pojištěného
- faktura pohřební služby včetně rozpisu položek
- pojistná smlouva nebo členský průkaz Spolku přátel žehu, popřípadě jiný doklad prokazující platnost pojištění

Obecně platí, že pojistné plnění bude vyplaceno oprávněné osobě, je-li na smlouvě určena. Pokud oprávněná osoba ve smlouvě uvedena není, bude při výplatě pojistného plnění postupováno dle § 51 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě.

V případě potřeby Vás bude likvidátor kontaktovat telefonicky, emailem popřípadě písemně.

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného