reklama

Kdo neplatí kartou

redakce dne 28. 04. 2014 - 01:00

Ne všichni jsou nadšení uživatelé bezhotovostního způsobu hrazení plateb. Někteří se placení kartou či mobilem důsledně vyhýbají.
 

Vede je k tomu celá řada důvodů, kterém mnohdy nestojí za řeč anebo nemusejí být vždy pozitivní.

Skupina osob odmítající nehotovostní způsoby úhrady je značně nehomogenní. Mezi nehotovostní způsoby úhrady patří především platební karty, elektronické převody či internetové peněženky. V neposlední řadě i rozmáhající se způsoby placení formou aplikace v mobilním telefonu. Do této skupiny spadají lidé, kteří nemají osobní účet, anebo ho naopak mají, avšak důsledně odmítají všechny formy bezhotovostního placení. Čtěte také: Bankomaty a platby u obchodníků vs hotovost

Odmítání má celou řadu příčin. Jednou z nich je třeba technické omezení. Uživatel nevlastní odpovídající zařízení, nejčastěji mobilní telefon nebo počítač, které umožňuje platby přijímat a odesílat. Podobnou alternativou je nevole k používání chytrého mobilu i k něčemu jinému, než pouze k telefonování a esemeskování, případně neochota k novým věcem.

Kdo má rád hotové peníze?

Velká skupina uživatelů, kteří preferují hotovost před bezhotovostními platbami, patří mezi konzervativní klienty. Ti se buďto ještě nenaučili využívat výhod plynoucích z tohoto způsobu placení anebo ani nechtějí či nemají zájem se tuto dovednost naučit.

Bez dohledu velkého bratra

Oříšek pro bankovní marketéry mající za úkol zapojit co největší množství klientů do co nejefektivnějšího způsobu placení představují uživatelé, kteří nechtějí za sebou zanechávat digitální otisk. Vrásky na duši jim přidělávají uživatelé, kteří nechtějí, aby o nich banky a maloobchodníci sbírali údaje. Sem patří především uvědomělí spotřebitelé, kterým není jedno, kde se jaké údaje mohou komu zobrazit a jakým způsobem se dají interpretovat. Klient proti tomuto může částečně bojovat změnou banky a nákupních zvyklostí. Nejde však o příliš snadnou záležitost. Čtěte také: Pět nejčastějších chyb bankovních klientů

Neznámý původ příjmů

Nevelkou skupinu tvoří tací, kteří nechtějí ukazovat své příjmy. Vede je k tomu obava, že by za tyto příjmy mohly být postiženi pokutou, propadnutím majetku anebo odnětí svobody. Příjmy těchto osob pocházejí z kriminálního prostředí, ale také z šedé či černé ekonomiky.

Fet s kartou nepořídíte

Úplně poslední skupinu představují aktéři, kteří mohou přijímat pouze hotovost. Nejčastěji jde o drogové dealery, překupníky zbraní, prostitutky a černý trh jako takový. Osoby v tomto prostředí preferují režim cash and carry (zaplať a odvez). Anonymita, kterou jim zaručuje hotovost, je v tomto případě to nejdůležitější, co potřebují pro své nekalé rejdy.

Záměrně jsme se vyhnuli generalizování skupin obyvatel, které by mohli být typickými neuživateli bezhovotostnímu způsobu hrazení. Namátkou lze zmínit především postarší osoby, případně ty méně vzdělané anebo paranoidní mající pocit, že je někdo sleduje. Čtěte také: Platební karty lze snadno zneužít