reklama

Komerční banky vs centrální banky

redakce dne 17. 02. 2012 - 12:11

Známe je všichni. Ať už je řeč o komerčních bankách nebo centrálních. Základní znalost rozdílů mezi těmito bankami u běžné populace trochu pokulhává. Co jsou to komerční banky a co naopak centrální? Podle jakých kritérií se rozdělují a jaké mají úkoly v rámci bankovního systému?

Čtěte také: Rozdělení bank na univerzální a specializované

Komerční banka je ryze podnikatelským subjektem. V České republice je zapotřebí, aby komerční banka byla právnickou osobou v právní formě typu akciová společnost. Základní kapitál činí 500 milionů korun. Od České národní banky musí získat licenci k poskytování bankovních služeb. Komerční banka je tak jiným slovem banka obchodní.

Nezaměňujte prosím pojem komerční banka za název Komerční banka, která u nás působí jako regulérní podnikatelský subjekt.

Centrální banky jsou naopak ty banky, které dohlížejí na komerční banky. Jsou vesměs řízeny prostřednictvím vlády, které spravují účty se státním rozpočtem a dbají na základní finanční toky státu. Centrální banka má kromě toho ještě na starost řízení oběhu peněz v daném státu, sledování inflace a vytváření měnových rezerv. Trochu specifickou činností je správa zlatého pokladu v podobě zlatých cihel.

Dvoustupňový bankovní systém

V Česku je tzv. dvoustupňový bankovní systém. Běžné obchodní činnosti zaměřené na domácnosti, podniky a částečně i státní a veřejný sektor zajišťují komerční banky. Na státní potřeby a pro dohled nad bankovním trhem bdí centrální banka, která se u nás jmenuje Česká národní banka.

Základní rozdíl mezi centrální a komerční bankou spočívá ve vlastnictví. Centrální banka je v rukou státu, byť ten jí nemusí přímo řídit. Komerční banka je vlastněna v soukromém vlastnictví. Často je kótovaná na burze.

V některých státech světa je například jen jednostupňový bankovní systém. Bankovní činnosti, které by měla v gesci centrální banka, tak vykonávají různá ministerstva, vláda nebo vládní agentury. Takovým státem je například Nizozemí.

Komerční banky v ČR

V České republice k dnešnímu dni (tj. ke dni vydání tohoto článku) funguje 44 komerčních bank a 19 družstevních záložen. K tomuto číslu je ještě nutné přičíst 19 zahraničních bank, které u nás mají své obchodní zastoupení. Údaje se vztahují ke statistice České národní banky, jež je poskytuje na webových stránkách.

Komerční banky definice

Definice komerční banky je, že jde o podnikatelský subjekt podnikající podle zákona o bankách. Cílem komerční banky je dosahovat zisku. Na banky dohlíží centrální banka.