reklama

Malá škola podílových fondů: ING International Český akciový fond

Josef Janda dne 22. 09. 2010 - 12:00

Jestliže patříte mezi začínající investory do otevřených podílových fondů, neměl by vám ujít tento článek o podílovém fondu ING International Český akciový fond.

Základní informace o fondu ING

Podílový fond ING International Český akciový fond nabízí pro investora investice do vybraných českých akciových firem, které patří na tuzemské trhu mezi lídry ve své oblasti podnikání. Fond drží 51 procent aktiv v akciích, které se obchodují na Burze cenných papírů Praha anebo na jiném regulovaném akciovém trhu v Česku. Zbylých 49 procent majetku fondu je investováno do vybraných akciových titulů na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Chorvatsku nebo na Slovinsku. Dlouhodobým cílem fondu je získat kapitálový výnos, který se přerozdělí podílníkům. Čtěte více: Malá škola podílových fondů: ČSOB Akciový mix

ING International Český akciový fond byl založen 27. října 1997. Ke dni 20. září 2010 byla čistá hodnota aktiv fondu ve výši 9,607 miliardy korun. Hodnota přepočtená na jeden podílový list byla ke stejnému datu 2 866,01 koruny. Počáteční investice do fondu činí tisíc korun, minimální investice pak 500 korun. Vstupní poplatek je nejvýše 3,80 procenta z každé příchozí investice. Platí zásada, že čím má investor vyšší podíl ve fondu, tím je poplatek nižší. Poplatek za správu je stanoven na dvě procenta hodnoty podílu za rok. Čistá hodnota aktiv se stanovuje na denní bázi. Čtěte více: Výše poplatků při investování do podílových fondů

Rizika při investování do fondu

Při investicích do fondu ING International Český akciový fond nese investor dvě hlavní rizika. Prvním rizikem je fakt, že se jedná o ryze akciový fond a tudíž veškeré investice podléhají kolísavosti (volatilitě) cen podkladových aktiv. Druhé riziko je měnové. Polovina aktiv je nakupována v jiné měně, než v českých korunách. Jestliže dojde k oslabení koruny vůči euru nebo jiné měně, může fond generovat snížený výnos.

Složení aktiv ING International Český akciový fond

Mezi deset nejvýznamnější akciových titulů k 31. srpnu 2010 je Komerční banka, která je v portfoliu fondu zastoupená 9,28 procenty. Druhou nejvíce zastoupenou firmou je ČEZ s 8,09 procenty, třetí místo má rakouská finanční skupina Erste Group Bank s 6,57 procenty. Do první desítky dále patří akcie firem jako je New World Resousces (6,43 %), Mol Hungarian Oil And Gas Pl (6,21 %), Richter Gedeon Nyrt. (4,99 %), Unipetrol (4,86 %), Telefonica O2 Czech Republice (4,49 %), Otp Bank (4,12 %), tabákový koncern Philip Morris (3,60 %). Čtěte více: Pět rad pro zájemce o investování do podílových fondů

Fond ING International Český akciový fond byl k posledním srpnovému dni letošního roku složen z následující oborové struktury. Segment finančně laděných akciový titulů byl 36,92 procenta, materiály pod které patří akcie firem New World Resources a Unipetrol měly 15,26 procenta. akcie energetických firem pak 10,19 procenta, distribuční společnosti 9,46 %, telekomunikace 8,98 %, farmacie 6,11 %, spotřební sektor 6,05 %, spotřební zboží 4,33 % a nejméně byl zastoupen segment průmyslu s 2,14 procenty. Ostatní segmenty měly v zastoupení majetku fondu lehce přes půl procenta (0,57 %).

Praktické informace o podílových fondech

Další informace o podílových fondech získáte v tématické sekci Otevřené podílové fondy, které jsou určeny pro malé investory, jenž chtějí kolektivně investovat. Podívejte se na přehled investičních společností, které nabízejí otevřené podílové fondy.