reklama

Minimální mzda se od roku 2015 zvýší o 700 korun

redakce dne 16. 09. 2014 - 00:00

Minimální mzda se od Nového roku 2015 zvýší. Paradoxně tak její příjemci budou ohrožení vyšší pravděpodobností nezaměstnanosti.
 

Chtěli byste vyšší mzdu i přesto, že by se zvýšila pravděpodobnost ukončení vašeho pracovního poměru?

Minimální mzda se od 1. ledna 2015 zvýší o 700 korun na 9 200 Kč. Minimální hodinová mzda se ze současných 50,60 korun zvýší na 55 korun. Poslední valorizace minimální mzdy proběhla v srpnu 2013, kdy se zvýšila o 500 korun na 8 500 Kč. V letech 2007 až 2013 nebyla výměra minimálních příjmů nikterak navyšována. Za několik let by měla minimální mzda činit něco přes 12 tisíc korun. Čtěte také: Minimální mzda a její vlivy na podnikání

V roce 1991 činila minimální mzda 2 000 korun. O deset let později 5 000 korun. Od ledna 2015 bude 9 400 Kč, což je 34 procent oproti aktuální průměrné hrubé mzdě.

Pikantní je, že tripartita – zástupci státu, zaměstnavatelů a odborářů – se domluvili na zvýšení minimální mzdy o 500 korun, kabinet Bohuslava Sobotky přihodil dalších 200 korun.

Dopady ze zvýšení minimální mzdy

Navyšování nejnižší možné zákonné mzdy se může otočit proti těm, pro které je toto opatření namířeno. Tedy pro osoby, které minimální mzdu nebo plat pobírají. Pracovníci často pracují v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti a navíc v takových oborech, u kterých není možné z povahy jejich činnosti zvýšit mzdu odpovídajícím způsobem. Jednoduše proto, že zvýšení odměny není v závislosti na vykonávané práci adekvátní. Čtěte také: Přínosy minimální mzdy jsou sporné

Minimální mzdu podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí pobírají aktuálně dvě procenta zaměstnanců, což je zhruba 100 tisíc osob.

V celé řadě oborů není možné adekvátně zvyšovat mzdu podle platné legislativy. Řešením jak se dostat ze zapeklité situace je snížení počtu pracovníků a zároveň za ně přijmout osoby, jejichž cena práce je nižší, než u běžného zaměstnance. Toho se docílí nárazovým zaměstnáváním pracovníku na pracovní dohody nebo na IČ jako osoby samostatně výdělečně činné. Čtěte také: Jak dostat v práci přidáno

Pro zaměstnavatele je zvýšení minimální mzdy spíše špatnou zprávou. Znamená to pro ně, že jim vzrostou náklady na pracovní sílu a též hodnotu práce. Kolik zaplatí za jednoho pracovníka jsme zachytili v přiložené tabulce.

Minimální mzda v letech 2013, 2014 a 2015 (v korunách)

  2013 2014 2015
Superhrubá mzda 10 800 11 400 12 400
Hrubá mzda 8 000 8 500 9 200
Čistá mzda 7 120 7 565 8 188
Odvody zaměstnavatele      
Sociální pojištění 2 080 2 125 2 300
Zdravotní pojištění 720 765 828
Odvody zaměstnance      
Sociální pojištění 520 552 598
Zdravotní pojištění 360 385 414

Výpočet: investia.cz

Z přiložené tabulky je patrné, že čistá mzda se zvýší o 623 korun, náklady na jednoho pracovníka o tisíc korun. Pro řadu zaměstnavatelů může být toto skokové zvýšení mezd nepříjemné. Zvýšení proto mohou doprovázet jevy jako již zmíněné propouštění anebo omezení zaměstnaneckých benefitů, pakliže je zaměstnavatel vyplácel. Čtěte také: Výpočet čisté mzdy 2014

Zaručená mzda

V českém pracovním právu se od roku 2013 objevil termín zaručená mzda, která stanovuje práci podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi stupňů, které se nazývají jako minimální mzdové tarify. Podle nich například pokladní v supermarketu nebo servírka nemůže pobírat mzdu nižší než 10 400 korun, zdravotní sesta nejméně 11 400 korun, popelář 9 400 Kč. Ředitel společnosti má brát nejméně 17 tisíc korun.