reklama

Nečestné triky poskytovatelů úvěrů

redakce dne 30. 04. 2012 - 01:00

Poskytovalé úvěrů nevydělávají peníze pouze na úrocích. Mnohdy nemá dlužník šanci splatit své dluhy do konce života.
 

Tip: Čtenáře tohoto článku dále zajímá jak zvýšit příjmy, jak se popasovat s dluhy anebo kolik lidí čerpá sociální dávky.

Z pohledu úvěrových společností jde o dokonale promyšlený systém, jak donutit klienta, aby se stal doživotním vazalem. Je to v podstatě jednoduché. Díky různým sankcím zvýšit původní jistinu půjčky natolik, aby ji nebylo možné splatit. Leč nepředbíhejme.

Banky jednají slušně

Zadlužíte-li se u banky a nemáte na splátky úvěrů, budou s vámi její pracovníci jednat s určitým stupněm asertivity a v rámci dobrých mravů. Mějte na paměti, že úvěrový pracovník je placen i za to, že jeho klientský kmen má co nejmenší míru delikvence při splácení.

Úvěrové firmy zdvořilostí šetří

Jakmile se ale zadlužíte u nebankovní společnosti, kterou zajímá více vaše nemovitost, máte problém. V těchto případech nečekejte přílišnou ochotu nad splátkovými kalendářem. Rovnou si najměte právníka a dobrého finančního poradce a řešte nastalou situaci ve spolupráci s nimi.

Nejasná a dlouhá smlouva

Mezi špinavé praktiky, které vás mohou dostat do skutečných existenčních problémů patří zejména, že si nepřečtete smlouvu anebo jí neporozumíte. Úvěrové smlouvy jsou často vytvářeny tak, aby odradili každého, kdo by si ji chtěl prostudovat. Jestliže ji vám nechtějí před podpisem půjčit k domácímu prostudování, otočte se na podpatku a jděte o dům dál.

Avšak ani v případě, že vám jí půjčí, nemáte vyhráno. Řada úvěrových společností počítá s tím, že si klient sice vezme smlouvu k domácímu prostudování, ale buďto jí nepochopí anebo jí nepřečte.

Netřeba popisovat, že smlouvy od neseriozních úvěrových firem mají plnit odstrašující dojem pro každého, kdo by si ji chtěl přečíst. Její úspěšné přečtení a pochopení často komplikují odkazy na další části smlouvy, poznámky pod čarou případně odkazy na zákony a jejich části.

Rozhodčí doložky

Vlastní kategorií jsou rozhodčí doložky. Jejich existence ve smlouvě znamená, že případné spory mezi dlužníkem a věřitelem bude řešit nezávislý arbitr zvaný rozhodce. Toho najímá věřitel. Už ze samé podstaty vyplývá, že věřiteli nepůjde o nestrannost, jakou vám zaručí soudy.

Věřitel má jedinou motivaci a to získat od svého dlužníka peníze. K tomu mu pomůže i arbitr, který je ve většině případech zajedno s věřitelem. Rozhodčí doložky používají ve svých smlouvách jak nebankovní úvěrové společnosti, tak i některé banky.

Nesplnění smluvních podmínek

Dalším oblíbeným trikem nečestných firem poskytující půjčky je snaha o to, aby klient nesplnil nějakou podmínku podle smlouvy. Stačí se opozdit o jeden den se splátkou a už vám vznikají sankce.

Zatímco banka by nad tímto jednáním mávla rukou, kdyby nějakou měla, u neférových firem jde o těžký prohřešek, který je náležitě odměněn některou ze sankcí či pokut.

Penále mohou být často citelná. V nejednom případě hravě přesáhnou původní výši poskytnutého úvěru.

Tím že se celková výše půjčky zvýší natolik, že není možné ji splatit, je cílem nečestných společností zabývající se půjčováním peněz. V tomto okamžiku nastávají dvě modelové situace. Buďto je vám zabavena nemovitost, kterou jste ručili, anebo si z vás nepoctivci udělali snadný zdroj pravidelných peněz, které jim musíte v rámci vámi podepsané úvěrové smlouvy posílat.

Typický klient: Nevzdělaný a chudý

Tyto firmy se zaměřují na takové lidi, kteří nemají příliš vysoké vzdělání a navíc trpí tím, že jsou na samém sociálním dně anebo jeho okraji. Cílem knihy však není strašit, kam až vás může dovést dluhová spirála.

Znalost alespoň základních parametrů úvěrů, se kterými se na našem trhu lze setkat, patří mezi prvotní předpoklad, jak se nezadlužit, případně jak se nezadlužit špatně.