reklama

Kolik lidí čerpá sociální dávky

redakce dne 08. 08. 2018 - 00:00

Stát úhrnem na sociálních dávkách vyplatí zhruba 35 miliard korun. Počet příjemců je přitom zanedbatelný.

Sociální dávky vyplacené Ministerstvem práce a sociálních věcí za rok 2016 činily necelých 35 miliard korun. Největší položkou ze všech dávek představuje rodičovský příspěvek, na který bylo vynaloženo necelých 22 miliard korun. Přes devět miliard korun bylo vyplaceno na příspěvky na bydlení a zhruba tři miliardy korun činily přídavky na dítě.

Čtěte také: Sociální dávky

Skrze sociální dávky dokáže stát pomoci lidem, kteří řeší nepříjemnou finanční situaci. Základem pro přiznání sociálních dávek jsou příjmy žadatele a celkové příjmy domácnosti v níž žije. Výše příjmů se porovnávají s životním minimem, které je společensky uznanou hranicí příjmu. Životní minimum by mělo pokrýt základní potřeby, mezi které patří jídlo, oblečení a hygiena. Životní minimum domácnosti odpovídá součtu životního minima jejích členů.

Životní minimum se pro rok 2018 stanovuje následovně:

3410 Kč pro jednotlivce
3140 Kč pro prvního dospělého v domácnosti
2830 Kč pro druhého (a každého dalšího) dospělého
1740 Kč pro dítě do 6 let
2140 Kč pro dítě od 6 do 15 let
2450 Kč pro dítě od 15 do 26 let

Čtěte také: Sociální úřad jako super instituce

Druhy sociálních dávek

Podpora státu pro své obyvatele se dělí do dvou velkých skupin: dávky státní sociální podpory a dávky v hmotné nouzi. Mezi dávky státní sociální podpory patří přídavek na dítě, porodné (a pohřebné), příspěvek na bydlení a rodičovský příspěvek. U rodičovského příspěvku je oproti předchozím dávkám výjimka – vyplácí se plošně. Zbylé dávky ze skupiny pak pouze do rodin s nízkými příjmy.

Dávky v hmotné nouzi obsahují tři dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Získání dávek v hmotné nouzi se odvíjí podle sociálních a majetkových poměrů žadatele.

Prohlédněte si přehledné zachycení všech sociálních dávek, o které můžete v Česku žádat.

Dávky státní sociální podpory

Přídavek na dítě
Porodné (a pohřebné)
Příspěvek na bydlení
Rodičovský příspěvek

Dávky v hmotné nouzi

Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení se vyplácí každému, jehož náklady představují více jak 30 procent příjmů. V Praze je toto procento zvýšeno na 35. K březnu 2018 čerpalo tuto dávku 215 tisíc rodin a jednotlivců. Před deseti lety v roce 2008 byl okruh příjemců třetinový a příspěvek na bydlení tehdy čerpalo 85 783 domácností.

Čtěte také: Vlastní bydlení jako jistota zázemí

Nejčastěji stát přispívá lidem na nájemní bydlení. Měsíčně jde o průměrně o 155 tisíc dávek.

Příspěvek na bydlení

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet příjemců 155 300 176 500 213 200 230 900 228 000 223 600 203 700
Výdaje 429,2 523,7 684,3 773,6 780,4 782,7 707

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přídavek na dítě

Výpočet přídavku na dítě se vypočítává následovně. Získají ho rodiny s příjmy (ze zaměstnání a podnikání, podpory v nezaměstnanosti, mateřské anebo rodičovského příspěvku) nižšími než 2,7násobek životního minima. V roce 2017 platil nižší limit a to 2,4násobek životního minima. V lednu letošního roku byly přídavky vypláceny 280 tisíc příjemcům.

Přesto nejde o příliš vysoký násobek. Do roku 2007 se přídavek na dítě počítal na základě čtyřnásobku životního minima. Tehdy bylo příjemců 1,7 milionu.

Přídavek na dítě

Výdaje

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet příjemců 463 700 470 500 456 800 434 200 408 400 361 500 280 700
278,4 282,6 272,3 260,3 244,3 215,8 167,7

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Porodné

U porodného se vychází ze stejného výpočtu příjmů jako u přídavku na dítě. Na první dítě dostane rodič 13 tisíc korun, na druhé deset tisíc.

Porodné

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet příjemců 800 900 800 800 1800 1500 1200
Výdaje 10,1 11,5 10,8 9,8 20,8 16,7 13,2

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dávky v hmotné nouzi

Blíže si ukážeme, co jsou dávky v hmotné nouzi a kolik lidí je pobírá a jak vysoký je celkový objem peněz vynaložených na tuto pomoc.

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí je vyplácen každému, komu po zaplacení bydlení nezbývá dostatek prostředků na život. Částka na živobytí je stanovena na 2200 korun.

Příspěvek na živobytí

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet příjemců 80 100 131 600 157 900 151 500 131 700 112 500 88 800
Výdaje 343,1 554,4 648,6 619,3 544,2 460,8 326,4

Doplatek na bydlení

Stát vyplatí doplatek na bydlení každému, kdo dokáže ze svých příjmů pokrýt náklady na živobytí, avšak už mu nezbývají peníze na bydlení.

Doplatek na bydlení

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet příjemců 41 169 51 600 70 700 66 100 64 300 58 100 45 200
Výdaje 115,1 182,3 253,9 244,1 243 219,8 173,8

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mimořádná okamžitá pomoc

O získání mimořádné okamžité pomoci rozhoduje úřad práce. Jde o jednorázově vyplácenou částku, která má překlenout nepříznivou finanční tíseň.

Mimořádná okamžitá pomoc

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet příjemců 5808 5800 4400 3600 2900 3100 2300
Výdaje 6,2 12,9 9,5 8,7 8,7 7,4 5,6

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Čtěte také: Dotaz čtenáře: Co je to sociální důchod?

Jen na důchodech bylo v minulém roce vyplaceno astronomických 400 miliard korun. Oproti tomu jsou nižší desítky miliard korun zanedbatelným číslem. Postarání se státu o potřebné znamená znak vyspělé společnosti.