reklama

Mateřská dovolená a rodičovství

redakce dne 25. 08. 2010 - 15:22

Ženy, které se rozhodnou pořídit si dítě, mohou využít několikaměsíční zvláštní volno, kterému se říká mateřská dovolená. Z pohledu peněz je mateřská dovolená pro zaměstnankyni něco jiného, než pro ženu, která předtím podnikala.

UPOZORNĚNÍ

Tento příspěvek je staršího data vydání a informace v něm uvedené jsou zastaralé. Usilovně pracujeme na aktualizaci.

Rodičovská dovolená nastává okamžitě po mateřské dovolené. Ačkoliv je mateřská a rodičovská dovolená zaměřená primárně pro ženy, mohou o rodičovskou dovolenou požádat i muži.

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená náleží podle zákoníku práce každé ženě a to v délce 28 týdnů při porodu jednoho dítěte. Jestliže žena povije nejméně dvě a více dětí, lhůta se prodlužuje na 37 týdnů.

Na mateřskou dovolenou nastupuje zaměstnankyně nejčastěji od začátku 6. týdne před dnem, ve kterém je stanoven porod. Během mateřské dovolené má žena nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ale jen za předpokladu, že splnila podmínky pro tuto dávku.

Rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek má nárok rodič (matka nebo otec) dítěte, který se o dítě bude starat a to do jeho věku ve výši dvou, tří nebo čtyř let. Výše dávky je stanovena do čtyř výměr. Zvýšená výměra činí 11 400 korun, základní výměra 7 600 Kč, snížená výměra 3800 Kč a nižší výměra tři tisíce korun. Výměra se odvíjí podle doby, se kterou je rodič s dítětem ve společné domácnosti a stará se o něj. Zvýšenou výměru může čerpat rodič, který je s dítětem do jeho dvou let věku.

Základní výměru ve výši 7600 Kč dostane ten rodič, který pečuje o dítě do tří let jeho věku. Sníženou výměru pak rodič starající se o dítě do jeho čtyř let věku. V případě, že se ženě narodí dvojčata, má nárok jen na jednu dávku.

Omezení při čerpání rodičovského příspěvku

Rodič může v průběhu pobírání rodičovského příspěvku pracovat. Může dávat potomka i do jeslí nebo mateřské školy. Avšak jen do nejvyššího počtu dní v měsíci. U dětí do tří let věku to je nejvýše pět kalendářních dnů v měsíců, u dětí starší tří let buď maximálně pět dnů anebo denně v rozsahu nejvýše čtyř hodin. Při porušení těchto podmínek nárok na rodičovský příspěvek zaniká.

Peněžitá pomoc v mateřství

Na peněžitou pomoc v mateřství má nárok matka dítěte od den nástupu na mateřskou dovolenou. Avšak ne každá matka má na příspěvek nárok.

Nárok na pomoc má každá žena, která je v den přiznání peněžité pomoci v mateřství nemocensky pojištěna anebo je v ochranné lhůtě. Žena musí být v posledních dvou letech před vyplácením dávky nemocensky pojištěna alespoň 270 dnů. V případě osoby samostatně výdělečně činné se tato podmínka stahuje na nemocenské pojištění 180 dnů před výplatou dávky.

Ochranná lhůta trvá nejvýše 180 dnů a vztahuje se na případy, kdy zaměstnání ženy skončilo v průběhu jejího těhotenství.

Výpočet peněžité pomoci v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí od prvního dne nástupu na mateřskou dovolenou. Částka se rovná 60 procentům denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Nejvýše může v roce 2010 žena získat peněžitou pomoc v mateřství za 30 dnů 23 490 korun. Za rok 2009 to bylo 28 890 korun a v roce 2008 byla maximální hranice pro dávku peněžité pomoci v mateřství stanovena na 15 870 korun.

Dávka peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba je dlouhá nejvýše 28 týdnů. Pokud matka porodila dvě a více dětí, zvyšuje se podpůrčí doba na 37 týdnů.

V případě úmrtí matky anebo k závažnému onemocnění matky a dítě převezme do péče jiná osoba, činí podpůrčí doba 22 týdnů u jednoho dítěte a 31 týdnů při převzetí dvou a více dětí současně. Dávku je možné pobírat nejdéle do jednoho roku věku dítěte. Jestliže je dítě převzato do náhradní péče, vyplácí se dávka do věku sedmi let a 31 týdnů.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství může pobírat každá žena, která byla kvůli svému mateřství převedena na méně placenou práce, než kterou předtím vykonávala. Bude jí tak doplacen rozdíl mezi původní a novou mzdou.

Příspěvek se vyplácí za všechny kalendářní dny, kdy trvalo převedení na jiný typ práce a to nejdéle do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. V předem uvedených případech může vyrovnávací příspěvek v mateřství pobírat žena, která byla po porodu převedena na jinou práci.

Výpočet příspěvku se odvíjí podle uvedeného vzorce. Za každý kalendářní den od změny práce jde o 60 procent denního vyměřovacího základu. Výpočet vyměřovacího základů je stejný jako při čerpání nemocenské. Pro stanovení denního vyměřovacího základu dojde ke snížení zápočtu výdělku z původních 100 procent na 90 procent.