reklama

Proč pojistit i méně vydělávajícího partnera

redakce dne 20. 02. 2012 - 00:00

Životní pojištění budí stále rozjitřené emoce. Finanční poradci rádi sjednávají „životka“ i v těch případech, kdy je to pro jednotlivé aktéry krajně nevýhodné. Jsou však i situace, kdy se snaží svým klientům podsunout myšlenku, že pojištění méně vydělávajícího partnera je zbytečné.

Obě skupiny finančních poradců jsou samozřejmě extrémy. Jedni vám doporučí životní pojištění s investiční složkou, jiní vám sdělí, že pojistit vašeho partnera s nižšími příjmy je zbytečné, neboť hlavní je zajistit hlavní zdroj příjmů.

Životní pojištění je jednou z velkých kapitol osobních financí. Řada poradců a zprostředkovatelů o něm mluví jako o klíčové oblasti. Nejde přesně určit, jestli je vedou jejich zištné úmysly, neboť v pojištění jsou nejvyšší provize, anebo mají v něčem pravdu. Budeme zastávat názor, že vhodně nastavená životní pojistka dokáže ochránit vaše nejbližší při smutné události.

V našem seriálu Finanční plán jsme na příkladu manželů Felixe a Zuzany Mužných uvedli, že je vhodné každého z nich pojistit proti úmrtí na trojnásobek ročních příjmů. Od vydání článku nám napsalo několik čtenářů, že v jejich finančních plánech je pojištěn vždy muž, neboť má vyšší příjmy. Ženy se v jejich plánech nepojišťují. Proč?

Proč se pojistit?

Lidský život přináší řadu nepředvídatelných situací. Jednou z nich je i úmrtí člověka. Jestliže zemřelá osoba žila sama a nebyl na ní nikdo závislý, je pojištění na smrt zbytečné. V opačném případě, kdy je na bytí či nebytí této osoby někdo závislý (manžel/manželka, děti), je pro ně úmrtí blízkého člověka hodně nepříjemným zážitkem. Ten se prohlubuje o to více, jestli se rodině po úmrtí blízké osoby zhorší životní úroveň. Udává se, že po smrti jednoho člověka klesnou výdaje domácnosti o zhruba jednu třetinu.

Potřeba pojištění se tak vztahuje jak na toho, kdo má nejvyšší příjmy, tak i na jeho protějšek s příjmy nižšími. Výše pojistného se odvíjí podle příjmů. V Česku navíc platí, že muž má vyšší příjmy než žena a to i tehdy, že oba vykonávají stejnou práci, mají shodnou délku praxe a shodné vzdělání.

V příkladu uvedeném v článku Finanční plán: Pojištění jsme tak rozebrali situaci, kdy se Felix se svou manželkou Zuzanou mají pojistit na trojnásobek ročních příjmů. Někteří doporučují i pětinásobek ročních příjmů.

Pojistné limity pro případ úmrtí Felixe a Zuzany

  Průměrná čistá měsíční mzda Čisté roční příjmy Pojistné (trojnásobek čistých ročních příjmů)
Felix 29 000 Kč 377 000 Kč 1 131 000 Kč
Zuzana 22 000 Kč 341 000 Kč 1 023 000 Kč
Celkem 61 000 Kč 718 000 Kč  

Zdroj: investia.cz

V tabulce uvádíme, kolik činí základní čistá mzda obou manželů, jak vysoký je jejich roční příjem a kolik by mělo činit pojištění.

Felix zemřel, Zuzana žije

Předpokládejme modelovou situaci, při níž zemřel Felix. Nechal po sobě dvě děti – pětiletého Přemysla a desetiletou Sáru – a manželku Zuzanu. Rodina tak kromě otce přišla o 29 tisíc korun měsíčně, což je v ročním výhledu 377 tisíc. Měsíční výdaje rodiny byly do doby, než Felix zemřel, 44 800 Kč. Rodina každým měsícem dokázala ušetřit 15 tisíc. Jestliže platí pravidlo, že úmrtím jednoho člena domácnosti se sníží výdaje o třetinu, budou měsíční náklady zhruba 30 tisíc korun. Zuzana je ze svého platu těžko pokryje. Každý měsíc jí bude chybět osm tisíc. Tyto peníze dokáže získat z Felixovi pojistky. Stačí vyplacené pojistné 1,131 milionu korun vydělit částkou 96 tisíc (8 tisíc krát 12 měsíců v roce). Sobě a svým dětem bude moci po dalších 12 let zachovat současnou životní úroveň. Výpočet by se změnil ještě v případě, že by peníze z pojistky uložila na některý ze spořicích produktů, které dokáží překonat inflaci. Tím by se vyplácená „renta“ o něco málo prodloužila.

Na tomto místě je třeba ještě připomenout, že úmrtím manžela by Zuzana získala nárok na vdovský důchod. Ten by se jí časem snižoval, ale v prvních několika letech by dokázal snížit finanční zátěž. Potomci by navíc získali nárok na sirotčí důchod, který by jim plynul do doby, kdy by byli nezajištěné, tedy do okamžiku, kdy by ukončili vzdělání anebo přesáhli věk 26 let.

Při zapojení pozůstalostních důchodů by Zuzana čerpala nižší měsíční rentu a dokázala by sobě i svým potomků zajistit stejnou životní úroveň po delší dobu. Navíc lze předpokládat, že by Zuzana po opadnutí smutku ze ztráty partnera, začala hledat jeho náhradu.

Zuzana zemřela, Felix žije

Odlišná situace by nastala v případě, že by zemřela Zuzana. Při zachování třetinového snížení měsíčních nákladů by se životní úroveň vdovce Felixe a jeho potomků nijak dramaticky nepropadla. Při získání nároku na vdovecký důchod by Felix dokázal něco málo ušetřit. Manželčina pojistka by se tak proměnila na možnost peníze z takto získaného zdroje investovat, případně zvýšit Felixovu finanční rezervu. Nehledě na to, že by se okolo vdovce Felixe začaly točit potenciální krasavice, u kterých by měl relativně dobře zajištěný Felix vysokou šanci na sblížení.

Závisí na rozhodnutí manželů, jestli si oba sjednají životní pojištění s cílem se takto zajistit. Měsíční platba pojištění je zhruba jeden tisíc korun. Kromě pokrytí rizika smrti jsou rovněž pojištěné trvalé následky a invalidita.