reklama

Revize uzavřených smluv se vyplatí

redakce dne 08. 08. 2012 - 01:00

Čas od času je vhodné nechat si prohlédnout již uzavřené smlouvy od finančních produktů nezávislým odborníkem.
 

Nemusí to být nutně finanční poradce, který nabízí bezplatné služby. Pro tyto účely je vhodnější využít služeb placeného finančního poradenství. Poradce nebude mít potřebu vám doporučovat vypovězení jedné smlouvy a jejím nahrazením sjednáním nové. Bezplatné služby jsou v oblasti rebalancování smluv spíše na překážku. Ostatně kdo by chtěl pracovat zdarma.

Revize ušetří peníze

Revize, respektive rebalancování, se obecně doporučuje. Zejména v oblasti pojištění. Paralela se nabízí například s hypotečním úvěrem a fixacemi úrokových sazeb v pravidelných cyklech. Kdybyste si u hypotéky sjednali dlouhou fixaci, banka vám přizná vyšší úrokovou sazbu. Při kratších „fixech“ máte šanci získat sazbu, která bude více odpovídat situaci na trhu. Nebudete tak mít pocit, že zbytečně přeplácíte.

Rebalancování pojistných smluv

Nejčastěji se rebalancování aplikuje u smluv životního pojištění, méně často pak u neživotních pojistek. Životní pojištění, jedno zda jde o rizikové, investiční nebo kapitálové, by se mělo přizpůsobovat přímo podle vašich potřeb. Stejně jako se v průběhu vašeho života mění situace, tak se mění i jednotlivá pojistná rizika, které pojištěním chcete ošetřit. Pro přiblížení použijeme praktickou ukázku.

Nyní již padesátiletá Barbora si před patnácti lety pořídila hypotéku a zajistila se rizikovým životním pojištěním. V průběhu času splatila dvě třetiny hypotečního úvěru a současně její potomci vylétli z rodného hnízda. Barbora na samém počátku splácení hypoúvěru byla zajištěna na celý poskytnutý úvěr plus dva roční platy navíc. Výše hrazeného pojistného tomu odpovídala. Nyní zbývá splatit třetinu úvěru, přičemž dva roční platy má Barbora i nadále v pojistce coby případnou rezervu pro její potomky.

Výstup z investic

Podobně platí revize smluv i v případě investic. V tomto bodě není úprava smluv příliš na místě, ale šikovný poradce může Barboře doporučit, aby se pokusila vyjednat s investiční společností nižší poplatky spojené s investicemi. Tedy za předpokladu, že si je již dříve nepředplatila. Může začít s postupným rozprodejem akciových podílových listů do méně rizikových fondů. Případně převádět finanční prostředky získané prodejem cenných papírů na termínovaný vklad či spořicí účet.

Rebalancování smluvních podmínek finančních produktů je vhodné jednou za tři až pět let.