reklama

Slovenské banky na Slovensku a v ČR

redakce dne 17. 02. 2012 - 13:55

Slovenská republika má oproti Česku poloviční počet obyvatel. Z pohledu počtu slovenských bank je tento poměr k počtu českých bank v ČR třetinový. Na Slovensku působí 14 bank. Stejné číslo, ale v Česku, patří počtu družstevních záložen.

O tom, že je slovenský trh menší není pochyb. Překvapuje však počtem bank, kterých je 14, zatímco u nás 44 (a to nepočítáme dalších 19 zahraničních bankovních zastoupení) a 14 družstevních záložen. Slovenský bankovní trh je tak zřejmě menší. Nemáme k dispozici souhrnná čísla z platebních bilancí slovenských a českých bank. Menší trh v tomto případě znamená méně bank.

Z přiloženého seznamu slovenských bank je však patrné, že o Slovensko coby trh mají zájem i takové skupiny jako je rakouská Erste Group (u nás majitel České spořitelny, na Slovensku pak vlastník Slovenské sporiteľňy), belgická KBC (v ČR akcionář třeba Československé obchodní banky), či opět rakouská skupina Raiffeisen Bank International (v Česku drží Raiffeisenbank, na Slovensku Tatra banku), ale také finanční skupiny UniCredit Bank, Volksbank či Wüstenrot.

Slovenské banky

Československá obchodná banka, a. s.
ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.
OTP Banka Slovensko, a. s.
Poštová banka, a. s.
Prima banka Slovensko, a. s.
Privatbanka, a. s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Tatra banka, a. s.
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
VOLKSBANK Slovensko, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
Zdroj: Národná banka Slovenska; Poznámka: Veškeré výše uvedené slovenské banky mají sídlo na území Slovenské republiky. Údaje jsou platné k 1. lednu 2012.

Podobně jako v České republice, i na Slovensku jsou obchodní banky pod dohledem centrální banky, která se u našich východních sousedů nazývá Národná banka Slovenska. Pro získání bankovní licence je složit vklad ve výši 500 milionů slovenských korun, respektive jeho ekvivalent v eurech. Banky zaměřené na hypoteční úvěry pak musí složit základní kapitál ve dvojnásobné výši. Všechny banky se sídlem na Slovensku musí být právnické osoby – akciová společnost.

Slovenské banky působící v ČR

Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha
Zdroj: Česká národní banka