reklama

Termínované vklady na pět způsobů

redakce dne 30. 06. 2011 - 00:00

Termínované vklady nabízejí pro střadatele celý výčet alternativ. Ať už jde o bonusové, strukturované, prémiové, garantované nebo kombinované vklady, mají jedno společné. Vztahuje se na ně pojištění vkladů a banka vám musí vyplatit nejméně tolik, kolik vám na začátku slíbila.

Podle aktuální produktové nabídky nabízí lépe úročené termínované vklady družstevní záložny. Oproti bankám však nemohou nabízet strukturované a investiční produkty. Těmi právě alternativní termínované vklady jsou. Stručně si je představíme. Nebude chybět ani názorná ukázka jednotlivých vkladů.

Bonusový termínovaný vklad

Bonusem se v tomto případě myslí výplata úroků předem. Například Raiffeisenbank měla ve své nabídce Bonusový vklad. Klient, který si ho sjednal, dostal po prvním měsíci trvání vkladu úrok. V současné době ho banka již nemá ve své nabídce. V okamžiku, kdy se klient rozhodl vklad vypovědět, musel uhradit předem daný poplatek. Taktika získat úrok a poté zrušit spořicí produkt a peníze použít na jiné účely nemohla nikdy vyjít. Raiffeisenbank tuto možnost ošetřila ve smluvních podmínkách.

Strukturovaný termínovaný vklad

Banka rozdělí přijatý vklad na dvě části. Zatímco jedna část vkladu je úročena pevnou úrokovou sazbou, druhá část vkladu je investována do rizikovějších nástrojů peněžního trhu. Vkladatel tak může získat vyšší úrok, ale také nic. V každém případě nehrozí u strukturovaných termínovaných vkladů ztráta jistiny. Klient tak může jen získat.

Prémiový termínovaný vklad

Garanci vložených peněz získá každý, kdo se rozhodne uložit své peníze do prémiového termínovaného vkladu. Banka garantuje, že vyplatí předem vloženou jistinu. Výnos však není nijak stanoven, respektive omezen. Tato prémie vychází z konstrukce prémiového vkladu. Banky často investují v rámci prémiových vkladů do akciových indexů, kvalitních akcií nebo měnových párů. Prémiový vklad nabízí například Česká spořitelna.

Garantovaný termínovaný vklad

Pojem garantovaný, někdy nazývaný jako zajištěný, termínovaný vklad, má tu výhodu, že banka garantuje předem daný výnos. Oproti strukturovaným vkladům je tak pro riskantnější zhodnocení použit celý vklad. Banka peníze z garantovaného vkladu nikterak nerozděluje a investuje je všechny. Garantované vklady nabízí třeba UniCredit Bank.

Kombinované termínované vklady

Kombinovaný termínovaný vklad není žádnou převratnou novinkou. Stejně jako u strukturovaných vkladů rozdělí banka vklad na dvě části. Zatímco jedna část je úročena standardně fixní úrokovou sazbou a v rámci možností tohoto vkladového produktu, druhá část je investovaná do podílových fondů. Nejčastěji jde o zajištěné nebo garantované podílové fondy, které buďto garantují minimální výnos anebo vrácení celé hodnoty vstupní investice.

Vhodným příkladem kombinovaného termínovaného vkladu je Program 50:50, se kterým přišla letos v červnu GE Money Bank. Čtěte více: GE Money Bank kombinuje termínovaný vklad s podílovým fondem