reklama

Tuzemský trh práce má nevyužité rezervy

redakce dne 11. 07. 2013 - 00:00

Ohrožení pracovního trhu spočívá v omezené nabídce flexibilních úvazků na kratší dobu pro několik významných skupin obyvatel.
 

Česká republika se stejně jako ostatní postkomunistické země potýká s negativem, kterým je nevyužití pracovní síly z řad studentů, matek s dětmi a starších lidí. Naopak muži ve středním věku představují podle odborníků na pracovní trh a sociologů z hlediska pracovního potenciálu plně vytíženou pracovní skupiny obyvatel. Avšak ani tato výhoda nebude trvat věčně. V budoucnu se změní a vytíženost této skupiny vlivem stárnutí obyvatel klesne.

Nevyužité rezervy v oblasti lidských zdrojů mají pro budoucí zaměstnanost svůj význam.

Studenti

Dosud není příliš rozšířené, aby mladí lidé, kteří ještě studují, souběžně se studiem i pracovali. Nabývání potřebných teoretických poznatků a zároveň jejich praktické uplatňování v zaměstnání je nezbytné. Právě absence pracovních zkušeností, které lidé během studia získají, je po ukončení vzdělávání znevýhodňuje při získávání zaměstnání.

Matky s dětmi

Silně postiženou skupinou jsou matky vychovávající potomky. Míra zaměstnanosti v této skupině je nízká, naopak míra nezaměstnanosti vysoká. Zkostnatělý pracovní systém je pro matky s malými dětmi fatální. Skloubit požadavky na zaměstnání a zároveň rodinný život je v současnosti prakticky nemožné. Chybí možnost krátkých úvazků, případně práce vykonávaná z domova.

Starší osoby

V České republice je relativně běžné, že úroveň zaměstnanosti osob v předdůchodovém věku je vysoká. Po splnění podmínky vedoucí k získání starobního důchodu zaměstnanost těchto lidí strmě klesá. Senioři v důchodovém věku jsou pro populaci důležití zejména pro jejich zkušenosti.

Fyzická výkonnost lidí se zvyšujícím se věkem klesá, avšak po stránce zkušeností a řešení problémů představují důležitou pracovní skupinu, jenž může obohatit mladší pracovníky.

Drahý luxus

Mezi další rizika tuzemského pracovního trhu patří pozdější nástup mladých lidí do svého prvního zaměstnání. V tomto případě pokulháváme za státy Evropské unie. Nevyžívání potenciálu výše uvedených skupin obyvatel vede ke zbytečnému plýtvání pracovními zdroji, které jsou pro budoucnost naší země klíčové. Jde tak o drahý luxus, který si nemůžeme dovolit.