Tuzemský trh práce má nevyužité rezervy

Ohrožení pracovního trhu spočívá v omezené nabídce flexibilních úvazků na kratší dobu pro několik významných skupin obyvatel.
 

Česká republika se stejně jako ostatní postkomunistické země potýká s negativem, kterým je nevyužití pracovní síly z řad studentů, matek s dětmi a starších lidí. Naopak muži ve středním věku představují podle odborníků na pracovní trh a sociologů z hlediska pracovního potenciálu plně vytíženou pracovní skupiny obyvatel. Avšak ani tato výhoda nebude trvat věčně. V budoucnu se změní a vytíženost této skupiny vlivem stárnutí obyvatel klesne.

Nevyužité rezervy v oblasti lidských zdrojů mají pro budoucí zaměstnanost svůj význam.

Studenti

Dosud není příliš rozšířené, aby mladí lidé, kteří ještě studují, souběžně se studiem i pracovali. Nabývání potřebných teoretických poznatků a zároveň jejich praktické uplatňování v zaměstnání je nezbytné. Právě absence pracovních zkušeností, které lidé během studia získají, je po ukončení vzdělávání znevýhodňuje při získávání zaměstnání.

Matky s dětmi

Silně postiženou skupinou jsou matky vychovávající potomky. Míra zaměstnanosti v této skupině je nízká, naopak míra nezaměstnanosti vysoká. Zkostnatělý pracovní systém je pro matky s malými dětmi fatální. Skloubit požadavky na zaměstnání a zároveň rodinný život je v současnosti prakticky nemožné. Chybí možnost krátkých úvazků, případně práce vykonávaná z domova.

Starší osoby

V České republice je relativně běžné, že úroveň zaměstnanosti osob v předdůchodovém věku je vysoká. Po splnění podmínky vedoucí k získání starobního důchodu zaměstnanost těchto lidí strmě klesá. Senioři v důchodovém věku jsou pro populaci důležití zejména pro jejich zkušenosti.

Fyzická výkonnost lidí se zvyšujícím se věkem klesá, avšak po stránce zkušeností a řešení problémů představují důležitou pracovní skupinu, jenž může obohatit mladší pracovníky.

Drahý luxus

Mezi další rizika tuzemského pracovního trhu patří pozdější nástup mladých lidí do svého prvního zaměstnání. V tomto případě pokulháváme za státy Evropské unie. Nevyžívání potenciálu výše uvedených skupin obyvatel vede ke zbytečnému plýtvání pracovními zdroji, které jsou pro budoucnost naší země klíčové. Jde tak o drahý luxus, který si nemůžeme dovolit.

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného