reklama

Význam pravidelného investování a jeho vliv na investiční portfolio

Josef Švejda dne 08. 02. 2011 - 00:00

Investovat pravidelně nebo jednorázově, to je oč tu běží. Doslova řečnická otázka by měla nechat každého začínajícího, ale i ostříleného investora chladným. Existuje totiž jen jedna správná odpověď.

Nebudeme vás dlouze napínat a rovnou to napíšeme. Jestli uvažujete o dlouhém investičním horizontu, hodí se vám metoda pravidelného investování. Záleží jen na vás, jak často budete přikupovat investiční nástroje – akcie, dluhopisy, podílové listy. Pokusíme se vám stručně vysvětlit, jaký vliv má pravidelné investování na sestavení vašeho investičního portfolia. Čtěte více: Superdlouhé investiční horizonty: 30 let a více

Nakup levně, draze prodej

Základní pravidlo jakéhokoliv obchodníka je, aby levně nakoupil a draze prodal. V případě investic do cenných papírů je tato zásada spíše zbožným přáním, než realitou. Na kapitálových trzích nikdy nemůžete dopředu vědět, jestli jsou ceny na svém vrcholu anebo naopak na svém dně. Čtěte více: Vydělejte deset procent na českých dividendových akciích

Co říkají investorské poučky o vrcholu a dnu?

Správný investor by měl nakupovat v okamžiku, kdy se jím sledovaný trh dostane na své dno. Ceny akcií jsou levné a dají se doslova řečeno pořídit za zlomek původní ceny. Naopak nejvhodnější příležitostí k prodeji je, když jsou trhy na svém vrcholu. Jestliže investor nakoupil v době, kdy byly trhy na dně a prodává v okamžiku dosažení jejich vrcholů, vydělává. A ne málo.

Jenže problémem nejsou úkony při prodeji, respektive nákupu cenných papírů, ale v odhadnutí okamžiku, kdy jsou trhy dole anebo naopak nahoře. Čtěte více: Dividendy v roce 2011: Čtyři tipy na dobrý výnos

Navíc pravidlo „nakup levně, draze prodej“, svádí k časování trhu, což je pro investora s dlouhodobým investičním horizontem zásadní problém. Časování trhu spočívá v odhadech cen cenných papírů a jejich budoucího vývoje. Problém je, že ani profesionálové neví, kdy je nejvhodnější doba vstupu na trh, potažmo okamžik z jeho vystoupení. Aby se zabránilo zbytečným ztrátám při investování, byly vymyšleny postupy, které mají zabránit časování trhů. Čtěte více: Ceny akcií v roce 2010 aneb Kolik jste mohli vydělat

Dlouhodobé pravidelné investování

Základním přístupem, který dovolí investorovi uspět na trhu z delšího časového horizontu, je pravidelné investování. Odpadá tak nutnost časovat trh a v případě špatného odhadu se rdít, že se investor stal obětí mylných předpovědí analytiků a ekonomů. V praxi tak dochází k tomu, že ztráta z nákupu v době, kdy byla investice na vrcholu, vynahradí levnější nákup té samé investice v okamžiku, kdy byla na svém dně. Čtěte více: Tři klíčové zásady investora při nákupu akcií

Chystáte-li se poprvé vstoupit na kapitálový trh a začít nakupovat cenné papíry, neměli byste dělat obvyklou začátečnickou chybu. Ta spočívá v jakémsi mikročasování, kdy začátečník při své první investici nakoupí za větší obnos, než za který chce pravidelně investovat. Jestliže chcete pravidelně investovat například pět tisíc korun měsíčně, neměli byste na samém začátku vydávat částku, která tuto pravidelnou investici několikanásobně přesahuje. Určitou výjimkou jsou v tomto případě podílové fondy, kdy je nutné vložit jednorázově vyšší investici. Avšak z našich zkušeností víme, že se dá s investiční společností domluvit a počáteční investici o něco snížit. Čtěte více: Pět rad pro zájemce o investování do podílových fondů

Výhody pravidelného investování

Shrňme si výhody pravidelného investování. Pravidelné nákupy vám sníží případnou ztrátu, která vychází z nepřetržitého kolísání na kapitálovém trhu a také tím, že nikdo neví, jestli dosažení historického dna nebo vrcholu, bude pokračovat. Čtěte více: Jak vytvořit akciové investiční portfolio

S pravidelným investováním souvisí i stanovení výchozí hodnoty vaší dílčí investice. Pokud ji budete neustále měnit, tj. jednou koupíte za dva tisíce, jindy naopak za pět tisíc a poté jen za pět set, budete neustále v pokušení mikročasovat trh. Investoři do podílových fondů to mají jednodušší, neboť hodnota podílových listů se flexibilně přepočítá na předem daný objem investice. Horší je to v případě, že budete nakupovat akcie, jejichž cena bude ve stokorunách nebo tisícikorunách. Ne vždy se vám podaří koupit akcie, aniž by vám zbyla nějaká částka. Tu si samozřejmě můžete uložit na spořicí účet a „přilepit“ k další investici, případě jednou za rok udělat mimořádný nákup právě z takto poslepovaných zbytků.