reklama

Základní pojmy životního pojištění

redakce dne 03. 08. 2011 - 00:00

Také jste se někdy při podpisu pojistné smlouvy setkali s výrazy, u kterých jste si nebyli jisti, co přesně znamenají? Seznamte se s pojmy jako pojištěnec nebo obmyšlená osoba a zjistěte, že pro pojišťovny není smrt jako smrt.

V České republice má některou z několika druhů životního pojištění sjednáno přes polovinu obyvatel. Alespoň to vyplývá ze statistik České asociace pojišťoven. Počet uzavřených pojistných smluv životního pojištění bylo k 30. červnu letošního roku 6 543 052. Jen pro srovnání je počet uzavřených smluv v rámci penzijního připojištění nebo stavební spoření nižší, zhruba o dva miliony na každém uvedeném produktu. Čtěte více: Životní pojištění: Meziročně klesl počet pojištěných o 47 tisíc

Na rozdíl od stavebního spoření nebo penzijního připojištění část lidí vůbec neví, co přesně podepsali v rámci svého životního pojištění. Tuší, že když se jim něco stane, dostanou jejich blízcí finanční náhradu. Pojmy jako obmyšlený, pojistník, pojistitel nebo pojištění smrti či úrazu jim nic neříkají. Ve většině takovýchto případů platí lidé zbytečně moc za pojistku, která sice kryje řadu rizik, ale potenciální výše vyplaceného pojistného tomu neodpovídá.

Pojištěnec a obmyšlené osoby

Prvním základním pojmem v oblasti životního pojištění je pojištěnec. To je osoba, která si sjednává některý z produktů životního pojištění. Na výběr má celkem tři různé druhy – rizikové, investiční a kapitálové životní pojištění. Osobně se přikláníme k prvnímu typu a to rizikovému životnímu pojištění, které kryje pojištění pro případ smrti. V pojistné smlouvě může pojištěnec uvést, kdo získá pojistné plnění v případě jeho smrti. Tyto osoby, může jít třeba o blízké příbuzné, ale i o pošťačku nosící rekomanda, se nazývají jako obmyšlené. Čtěte více: Rizikové životní pojištění: Kdy sjednat a jak vysoké nastavit pojistné plnění

Pojištění smrti a pojištění úrazu

Pojistné příhody v rámci životního pojištění se týkají zejména smrti a úrazu. Základní princip je jednoduchý. V okamžiku úmrtí pojištěného bude obmyšleným osobám – též pozůstalým – vyplaceno pojistné plnění. Suma je převedena na účty pozůstalých okamžitě. Smrt může nastat náhodně, třeba ve spánku anebo třeba úrazem. Smrtí úrazem je myšleno každé úmrtí, ke kterému došlo z důvodu nějakého úrazu. U této položky je vhodné se pozastavit. Řada pojišťoven má ve svých smluvních podmínkách uvedeno, že se pojištění vztahuje jen na smrt úrazem. Ze statistického hlediska tak pojišťovny vycházejí z předpokladu, že smrtí, které vzniknou úrazem je podstatně méně než úmrtí jiným způsobem. Proto je vhodné mít v pojistných podmínkách uvedeno, že předmětem smrti je každé úmrtí, tedy i poklidnému odejití na onen svět ve spánku či nešťastnému pádu z koně.

Stejně tak se bude sčítat pojistné. Jestliže pojištěnec zemře následkem jakéhokoliv úrazu, dostanou jeho pozůstalí částku, kterou si sjednal pro případ smrti a k tomu navíc i sumu pro případ smrti úrazem.

Trvalé následky úrazu

Další velkou kategorií v pojištění jsou pojistky sjednávané na trvalé následky úrazu. Kromě smrti, jež je v lidském životě definitivní, jsou trvalé následky úrazu relativně velkou skupinu případů, kdy pojištěnec úraz přežije. Vyvstanou mu však nové požadavky spojené s jeho zdravotním stavem. Úrazy mají tu nemilou vlastnost, že se po nich nemusíte vrátit do původního zdravotního stavu v jakém jste byli před úrazem. Kromě upoutání na pojízdný vozík může jít o různé poranění kloubů a pohybového aparátu, který vám znemožní plnou předchozí mobilitu. Například u sportovců jsou trvalé následky úrazu důvodem k ukončení sportovní kariéry. To samé však platí i pro další lidské činnosti. Následky úrazu nemusejí být nutně jen fyzického rázu, ale i psychického.

Bezprostřední vyrovnání se s následky úrazu má za úkol právě pojištění, které pomáhá postiženému pokrýt jednorázové náklady, které souvisejí s jeho předchozím zraněním. Jak už bylo uvedeno výše, pokud se člověk po úrazu dostal na invalidní vozík, bude muset vyřešit stavební úpravy svého bytu, aby se v něm mohl pohybovat i v rámci své snížené mobility. Ne každý při stavbě rodinného domku nebo při nastěhování do bytu myslí na tuto eventualitu a přizpůsobuje tomu stavební plány či požadavky. Následná úprava nemovitosti se může vyšplhat do statisícových položek. Čtěte více: Praktické rady pro sjednání životního pojištění

Invalidní důchod

Pro lidi, kterým se vinou úrazu sníží jejich pracovní a společenské uplatnění, vyplácí stát prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení, invalidní důchody. Tato sociální dávka je závislá na předchozích příjmech a je vyplácena ve třech stupních. Ty se odvíjejí podle toho, do jakého stupně vás posudkoví lékaři zařadí. První stupeň je nejmírnější, třetí nejtěžší. Lidé se třetím stupněm invalidity většinou přestávají pracovat, neboť jim to jejich zdravotní a duševní stav neumožňuje. Následky úrazu tak poznají i na své peněžence. Příjmy se jim ztenčí a může dojít k situaci, kdy člověk zkrátka nemá na své běžné výdaje peníze.

I na invaliditu se v rámci životního pojištění myslí. Pojišťovna může pojištěnému vyplatit jednorázové odškodnění anebo zasílat pravidelnou rentu. Podmínkou je, aby byla pojištěnci uznaná invalidita třetího stupně.

Denní odškodné

Poslední položkou v pojistných smlouvách je denní odškodné. To by si měli sjednat zejména ti, kteří by dlouhodobější hospitalizací v nemocnici mohli finančně trpět, neboť nemají dostatečnou finanční rezervu. Nejčastěji je pojistná částka sjednávána na stokorunové částky, které dostanete za pobyt v nemocnici nebo při pracovní neschopnosti.