reklama

BRIC: Ruská ekonomika je závislá na těžbě a vývozu ropy

redakce dne 04. 08. 2011 - 00:00

Ruská federace, též Rusko, je země, která má velké zásoby nerostných surovin. Z nich dominuje zejména ropa a zemní plyn. Rusko patří pro mnoho jiných států k zajímavým obchodním partnerům. Drobnou vadou na kráse je politická garnitura, jenž má sklony k autokracii.

Čísla ruského exportu za rok 2009 mluví jasnou řečí. Rusko bylo v tomto roce největším vývozcem zemního plynu na světě, druhým největším vývozcem ropy a třetím největším vývozcem oceli a hliníku.

Hrubý domácí produkt

Předpokládaný hrubý domácí produkt dosáhl za minulý rok hodnoty 2,223 bilionů amerických dolarů, což stačilo na sedmou příčku. Výkonnějšími státy a uskupeními jsou Evropská unie, Spojené státy americké, Čína, Japonsko, Indie a Německo. Přepočet HDP na hlavu činí 15 900 dolarů a tato evropsko-asijská země zabírá v této kategorii 71. místo. Zajímavé je, že třetina hrubého domácího produktu je vytvořena v Moskvě, kde žije zhruba tolik lidí, jako v České republice. Čtěte více: Stručná charakteristika zemí skupiny BRIC

Na hrubém domácím produktu se nejvíce podílí sektor služeb, který v loňském roce činil 62 procent. Druhým největším sektorem je průmysl s 33,8procentním podílem a zemědělství s podílem 4,2 procenta.

V červnu letošního roku žilo na území Ruské federace odhadem 138 739 892 obyvatel. Z toho zhruba 75,55 milionů lidí je ekonomicky aktivních. Nezaměstnanost byla v Rusku za rok 2010 na úrovni 7,6 procenta. Nejvíce lidí pracovalo ve službách a to 58,1 procenta. Následuje průmysl s 31,9 procenty zaměstnanými lidmi. V zemědělství pracovala desetina práceschopného obyvatelstva. Zajímavým údajem je i počet osob žijící pod hranicí chudoby. V Rusku jich tak žilo v roce 2009 oficiálně 13,1 procenta ze všech Rusů. Čtěte více: Jak si v roce 2010 vedly země BRIC?

Ruský export a import

Rusko staví svou ekonomiku jako exportní, přičemž do zahraničí vyváží nerostné suroviny, především ropu a zemní plyn. Ale také kovy, dřevo, výrobky ze dřeva, chemikálie a širokou škálu civilních a vojenských výrobků. Mezi největší exportní partnery patří Nizozemsko, Itálie, Čína a Německo. Naopak Rusko nejvíce dováží výrobky zejména z Číny, Německa, Ukrajiny, USA, Itálie a Japonska. Zejména pak strojní zařízení, vozidla, farmaceutické výrobky, plasty, polotovary kovové výrobky, maso, ovoce, optické a lékařské přístroje, železo a ocel.

Mezi exportem a importem dochází ke kladnému saldu, neboť vývoz je vyšší. Podle odhadů dosáhl celkový objem ruského exportu za loňský rok sumy 376,7 miliardy dolarů, zatímco import byl 237,3 miliardy dolarů.

Denní spotřeba ropy a zemního plynu

Komodita Těžba Spotřeba Vývoz Dovoz Zásoby
Ropa 10,12 (1.) 2,74 (6.) 5,43 (2.) 0,042 (94.) 74 200 (8.)
Zemní plyn 583,6 (2.) 439,6 (3.) 179,1 (1.) 35,1 (8.) 47 570 (1.)

Zdroj: CIA World Factbook, Zpracování: investia.cz; Poznámka: údaje u ropy jsou v milionech barelů za den, u zemního plynu jde o objem v miliardách krychlových metrů za den.

Rusko je do určité míry závislé na cenách za barel ropy (tj. 159 litrů) a zemního plynu, který se obchoduje ve formátu 1000 krychlových metrů. Donedávna byl zemní plyn pevně navázán na ropu. To se nyní zvolna mění a obě suroviny se začínají obchodovat zvlášť.

Nestabilní politická situace

Z hlediska zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) je Rusko notně politicky nestabilním státem, který má příliš silné vedení v osobách prezidenta Dmitrije Medveděva a bývalého prezidenta a nynějšího předsedy vlády Vladimira Putina.

Názorová opozice proti současnému vládnoucímu tandemu se nemusí vyplatit. Své si prožil a stále ještě prožívá bývalý šéf a spolumajitel ropné společnosti Jukos Michail Chodorkovský, který si odpykává trest za daňové úniky.

Privátnímu sektoru se tak příliš nedaří, neboť ke všem činnostem jsou nutná nejrůznější povolení. Podnikání podle západních zvyklostí brání i členité administrativní uspořádání země, které se dělí do pěti různě provázaných systémů. V Rusku je korupce na denním pořádku a patří k tamnímu bontonu stejně jako spropitné v restauracích. Faktickou moc v jednotlivých částech země mají gubernátoři, kteří jsou zároveň velkopodnikateli. Ti podléhají přímo Moskvě a její vůli. Pokud se někdo vzepře systému, má velkou šanci, že skončí jako již zmíněný Michail Chodorkovský.

Rusko stále patří mezi největší světové velmoci, i když titul supervelmoc ztratilo po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. V evropsko-asijském regionu má Ruská federace stále silný vliv. Jednak je dán minulostí supervelmoci, tak i druhým největším arzenálem jaderných zbraní na světě. Vliv a moc má i díky obrovským nalezištím a zásobám nerostných surovin na světě.