reklama

Co čeká nováčka v Broker Consulting?

redakce dne 01. 12. 2011 - 00:00

Přinášíme unikátní seriál o finančním poradenství. Přečtěte si, co čeká nováčka o práci finančního poradce ve finančně-poradenské společnosti Broker Consulting.

Pět odpovědí Jana Lenera, ředitele komunikace a PR ve společnosti Broker Consulting na téma, co se všechno musí naučit nováčci v této firmě.

Jaká kritéria musí splnit zájemce o práci finančního poradce?

Uchazeč o práci v Broker Consulting musí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a také musí plnit všechny zákonem dané podmínky pro získání živnostenského oprávnění a registrací u ČNB. Z měkkých faktorů očekáváme chuť pracovat na sobě, schopnost vytvářet dobré vztahy s okolím a schopnost naučit se novým věcem. Specializované školy na finanční poradenství neexistují, takže dosavadní praxe nebo vystudovaný obor není rozhodující. Naši konzultanti se rekrutují ze tří hlavních skupin. Ze studentů vysokých škol, lidí z jiných oborů, zejména z obchodních a řídících postů a z lidí, kteří již na finančním trhu působí. Snažíme se tyto zdroje mít vyvážené. Podporuje to zdravou firemní kulturu, která je zásadní i pro poskytování kvalitních služeb klientům.

Jak dlouho probíhá školení a výcvik nováčka, než může poprvé jednat s klientem?

Nováček má v Broker Consulting mnoho měsíců svého garanta, který je zodpovědný za kvalitu práce. S klienty mohou jednat po splnění zákonných podmínek a úspěšném absolvování úvodních vzdělávacích kurzů. Postupem času se náš nováček osamostatňuje a přebírá postupně části práce, kterou za něj vykonával garant. Například přípravu finančních plánů nebo prezentaci řešení.

Má nováček během zaškolování nárok na nějaký minimální příjem?

Ne. Společnost Broker Consulting má jedny z nejvyšších odměn na trhu, to je podle nás pro konzultanty přínosnější a důležité. Garantovaný příjem jde většinou na vrub budoucím provizím a stejně může dojít k jeho vracení, pokud se nesplní produkční limity. Nenabízíme krátké jistoty, ale dlouhodobou perspektivu.

Po jaké době, respektive po splnění jakých kritérií, se z nováčka stává finanční poradce?

Kromě zákonných podmínek je potřeba úspěšně zakončit úvodní seriál vzdělávání závěrečnou zkouškou. Některá klišé vznikla po dobrý důvod - finanční poradce se musí neustále vzdělávat a inovovat své postupy, aby uspěl na trhu. Odměnou jsou mu stabilní vysoké příjmy a jistota práce.

Jak vysoká je mortalita nováčků a po jaké době od nástupu k ní
dochází?

V našem oboru je fluktuace v prvních měsících velmi vysoká. Jednoduše řečeno se dá říct, že si vybírá společnost, ale také samotní konzultanti si vybírají společnost a zjišťují, jestli v práci v tomto oboru chtějí pokračovat. Tzv. mortalita dosahuje přes 50 procent v prvních třech měsících a je zdravá. Máme uvedený v praxi mechanismus, který zabezpečuje pokračující péči o klienty v případě, že jejich konzultant přestane v Broker Consulting vykonávat činnost.

Nováčci a finanční poradenství

Přečtěte si ústřední článek Co čeká nováčka ve finančním poradenství. Formou samostatných příspěvků přikládáme i odpovědi jednotlivých finančně-poradenských společností.

Co čeká nováčka v AWD Česká republika
Co čeká nováčka v Broker Consulting
Co čeká nováčka ve Fincentru
Co čeká nováčka v OVB
Co čeká nováčka v Partners For Life Planning