reklama

Investice do půjček je nejistý podnik

redakce dne 03. 11. 2015 - 00:00

Investopůjčování, tedy investování a půjčování peněz, je činností s nejistým výsledkem v podobě získání výnosu.
 

Tip: Čtenáře tohoto článku dále zajímá jak zvýšit příjmy, jak se popasovat s dluhy anebo kolik lidí čerpá sociální dávky.

Za krkolomným slovem investopůjčování se skrývá aktivita, ve které vystupujete jako investor a zároveň jste věřitelem. A třeba drsným panem bankéřem, chcete-li. Vypadá to jednodušše.Vy máte peníze, ty půjčíte a tyjete z úroků. Jako prostředníka použijete platformu, která hledá jak investory (věřitele), tak i dlužníky. Každá z obou stran odvede prostředníkovi poplatek z výše půjčené částky. To je v kostce smysl tzv. peer to peer půjček (P2P půjčky).

Prostor se otevírá všem zúčastněným – dlužníkům, věřitelům i správcům tržišť. Společným hřištěm je tržiště, na kterých se první dvě skupiny potkávají a třetí ho řídí. Dlužníci nyní mají na výběr z širší palety možných věřitelů. Standardní postup jít si půjčit do banky nebo družstevní záložny, případně vzít si úvěr u nebankovní společnosti, je doplněn o další platformu. Věřitelé, mohou se označovat i jako investoři, mají další příležitost, jak zhodnotit své peníze. Investování do peer to peer půjček, oproti tradičním investicím do cenných papírů, představuje zcela novou disciplínu. Provozovatelé tržišť musí pro dlouhodobé přežití udělat maličkost. Nalákat dostatek zájemců o půjčky a samozřejmě i investory.

Úskalí při investopůjčování

Při podrobnějším prozkoumání P2P tržišť nejde pro investory o výhodný způsob, jak zhodnotit volné peníze. Komplikací je hned několik. Přičemž ta zásadní spočívá ve vymáhání peněz při nesplácení půjčky. Tuto činnost zajišťuje správce tržiště. Je-li v této činnosti neúspěšný, má dny svého podnikání sečteny. Investoři přestávají mít zájem a tím pádem chybí peníze, které jsou předmětem půjček.

Pro investora (ale i pro žadatele o půjčku) je vhodné si prostudovat smluvní dokumentaci. Z ní může vyplynout, že investor v celém procesu tahá za kratší konec provazu. Zatímco dlužník může, ale nemusí splácet, poplatky za investici i půjčku plynou správci tržiště vždy.

Nemožnost prodat půjčkoinvestici

P2P půjčkové tržiště lákají investory na zajímavé zhodnocení jejich peněz. Segment investopůjčování je odlišný od tradičního investování do cenných papírů. Rozdíl tkví v drobnosti, kterou je odprodej aktiva, do kterého jste předtím investovali. V případě cenných papírů můžete ztratit při prodeji aktiv i velkou část investice, k nějakým penězům se nakonec dostanete. U investic do půjček tomu tak není. Jakmile dlužník přestane splácet a v podstatě i komunikovat se svými věřiteli a provozovatelem tržiště, rovná se ztráta takřka celé chybějící částce, která je dosud nesplacena.

Objem nesplácených úvěrů

Abyste se vyhnuli výše uvedenému, případně toto riziko co nejvíce minimalizovali, je vhodné zjistit, jak vysoký objem nesplácených úvěrů dané tržiště má. Určit procento nesplácených úvěrů k celkovému portfoliu, které je ještě přirozené a které již znamená pro věřitele komplikace, se špatně odhaduje. V bankovním sektoru se používají ukazatele úvěrů v selhání, které se dělí do kategorií podlé délky nesplácené pohledávky. Poměřovat jedno číslo úvěrů v selhání s bankovní industrií je poměrně složité. Například hypoték v selhání je podle zářijových údajů České bankovní asociace 2,4 procenta, zatímco u kreditních karet je úvěrů v selhání 14 procent.

Zahraniční a čeští lídři

V zahraničí je nejznámější službou P2P půjček britské tržiště Zopa a americký Prosper nebo Lending club. V Česku je nejznámější platformou zřejmě Bankerat, následovaný celou plejádou mladších tržišť, mezi která patří třeba Benefi, Fingood, Loanis nebo Prestito. Prozatím posledním projektem je Zonky, která je výjimečná tím, že za ní stojí firma PPF. Jinak jde o dalšího P2P půjčkového operátora nikterak nevyčnívajícího v řadě.

Půjčení celé částky vs její části

Půjčením celé částky se vystavujete vyššímu riziku, které na vás čeká v okamžiku, kdy dlužník přestane svůj závazek splácet. Jestliže však vámi investovanou sumu rozdělíte do více úvěrů, zvyšujete tím svou šanci na opětovné získání investovaných peněz, respektive alespoň těch, které byly předmětem půjčky solventním věřitelům.

Kolik peněz investovat do půjček?

Téma investování do půjček s sebou přináší i ožehavé rozhodnutí, kolik peněz ze svého finančního portfolia do tohoto typu investice vložit. Je vhodné se držet konzervativních hodnot, stejně jako třeba při investicích do zlata anebo virtuálních měn typu bitcoin. Ideální objem investovaných peněz do půjčkových tržišť by mělo činit nízké jednotky procent. Jedno procento z vašeho finančního majetku je zcela určitě dostačující. Stejně jako u jiného typu investování není vhodné vrhnout veškeré prostředky do jedné tranše, nýbrž je v čase rozložit do více vln.