reklama

Kolik nul má kvadrilion?

redakce dne 04. 04. 2020 - 00:00

Kvadrilion má tolik nul, kolik mezer, písmen a znamének je v titulku tohoto článku.

Nebudeme vás nutit do počítání písmen a mezer v titulku Kolik nul má kvadrilion? A bez vašeho mučení vám prozradíme, že kvadrilion má 24 nul.

Číselně vypadá kvadrilion takto: 1 000 000 000 000 000 000 000 000.

Kolik milionů má kvadrilion?

Stejně jako trilion má kvadrilion milionů hodně. Opět si vše ukážeme na jednoduchém příkladě násobení milionů. Milion čehokoliv vynásobte milionem. Výsledek je biliarda. Tu opět pronásobte milionem a vyjde vám triliarda. A pak už zbývá triliardu vynásobit tisícem a hle, kvadrilion je na světě.

Kvadrilion v sobě obsahuje trilion milionů anebo bilion biliónů.

Co je po kvadrilionu?

Po kvadrilionu následuje kvadriliarda, což je tisíc kvadrilionů. A před kvadrilionem je triliarda, a ta se skládá z jednoho tisíce trilionů.

Velká čísla přehledně: