Kolik nul má kvadrilion?

Kvadrilion má tolik nul, kolik mezer, písmen a znamének je v titulku tohoto článku.

Nebudeme vás nutit do počítání písmen a mezer v titulku Kolik nul má kvadrilion? A bez vašeho mučení vám prozradíme, že kvadrilion má 24 nul.

Číselně vypadá kvadrilion takto: 1 000 000 000 000 000 000 000 000.

Kolik milionů má kvadrilion?

Stejně jako trilion má kvadrilion milionů hodně. Opět si vše ukážeme na jednoduchém příkladě násobení milionů. Milion čehokoliv vynásobte milionem. Výsledek je biliarda. Tu opět pronásobte milionem a vyjde vám triliarda. A pak už zbývá triliardu vynásobit tisícem a hle, kvadrilion je na světě.

Kvadrilion v sobě obsahuje trilion milionů anebo bilion biliónů.

Co je po kvadrilionu?

Po kvadrilionu následuje kvadriliarda, což je tisíc kvadrilionů. A před kvadrilionem je triliarda, a ta se skládá z jednoho tisíce trilionů.

Velká čísla přehledně:

Přidejte si investia.cz na Facebook

Přihlaste se k odběru novinek

Nejčtenější články na investia.cz:

Když trhy míří dolů


Jak vydělat 1000 Kč denně


Čtvrtina lidí má úspory na půl roku


Odchod do starobního důchodu


Britské dělení společnosti má sedm tříd


Sedm případů, jak mít nízký anebo žádný starobní důchod


Dotaz čtenáře: Nemám odpracované roky na důchod


Kdo je v Česku bohatý?


Kam pravidelně investovat 1000, 5000 a 10 000 korun?


Jak stanovit výši nájemného