reklama

Libor Holub z Volksbank CZ: Hypotéky jsou v centru našeho zájmu

redakce dne 17. 10. 2011 - 00:00

Hypoteční trh je podle Libora Holuba, předsedy představenstva Volksbank CZ natolik zajímavý, že v něm chce banka během následujících tří let zdvojnásobit tržní podíl. Holub ostatně věří, že budoucnost má univerzální bankovnictví.

Volksbank působí v České republice od roku 1993. Profiluje se jako univerzální banka. V roce 2010 dosáhla bilanční suma banky hodnoty 49,3 miliardy korun. Podle dělení České národní banky se Volksbank CZ řadí mezi malé banky. V letošním roce byla celá rakouská skupina Volksbank International prodána ruské bance Sberbank. Čtěte také: Volksbank CZ: Malá banka s dobrým produktovým portfoliem

Libor Holub

Libor Holub

Libor Holub (1964) vystudoval obor finance na Fakultě národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Od června 2010 zastává pozici předsedy představenstva Volksbank CZ. V samotné bance působí již od roku 2005, dříve jako finanční ředitel. Je zodpovědný za oblasti finančního řízení, lidské zdroje, řízení informačních a organizačních procesů a back-office.

Můžete uvést, jaký finanční produkt nebo služba je v současné době mezi klienty Volksbank CZ nejatraktivnější?

Pro naše retailové klienty jsme v letošním roce zavedli atraktivní novinku Domácí konto, prostřednictvím kterého chceme nabízet skutečně osobní bankovnictví na vysoké úrovni a zpřístupnit ho tak široké skupině klientů. V rámci unikátního konceptu Domácí banky získá klient tím výhodnější podmínky, čím více nás využívá.

Z pohledu firemních klientů je zajímavou nabídkou strukturovaný termínovaný vklad „Dual Currency Deposit“, který nabízí zhodnocení vyšších částek volných prostředků firmy. Funguje na principu klasického termínového vkladu, kdy klient složí peníze do banky na určitou, předem stanovenou dobu a zpět dostane spolu s vkladem i úroky, navíc však klient může profitovat z předem zvoleného směnného kurzu. Výhodou je zejména vyšší výnos, než jaký je u ostatních depozitních produktů na trhu standardem.

Na přelomu srpna a září jste se zaměřili na propagaci hypoték. Chcete získat větší tržní podíl v tomto segmentu? Pokud ano, mohl byste prosím uvést, jaký podíl má na poli hypotečních úvěrů banka nyní a kolik byste chtěli získat?

Ano, hypotéky zůstanou i v dalších letech v centru našeho zájmu, neboť představují pomyslný vrchol pyramidy spolupráce s klientem z pohledu šíře i délky trvání vztahu banka - klient. Stávající tržní podíl v oblasti poskytování hypotečních úvěrů máme v plánu do tří let zdvojnásobit.

Před dvěma lety jste zahájili kampaň Spoření s králíky, připravujete nějakou podobnou kampaň nebo produkt zaměřený na vklady?

Téma depozitních produktů je pro nás stále důležité a pravidelně klientům představujeme inovované nabídky pro zhodnocení jejich úspor. Na letošní podzim jsme pro klienty připravili zajímavou nabídku v podobě šestiměsíčního a dvouletého termínovaného vkladu s atraktivním finančním bonusem až do výše 18 tisíc korun. Termínované vklady je navíc možné nově zakládat i on-line prostřednictvím internetového bankovnictví.

Připravujete na letošní nebo příští rok expanzi pobočkové sítě, stejně jako tak činí třeba Raiffeisenbank a UniCredit Bank od loňského roku? Respektive, budete mít náladu na rozšiřování po ukončení projektu Volksbank Shop?

Naše stávající pobočková síť je dostatečně rozvinutá pro obsluhu retailových i korporátních klientů, máme zastoupení prakticky ve všech regionech. K dalšímu rozšiřování prodejních míst banky budeme přistupovat na základě analýzy potřeb našich současných i nových klientů.

Specializujete se více na nějaké klientské segmenty či produkty, anebo se snažíte být univerzální bankou?

Naším cílem je být univerzální bankou z hlediska nabídky produktů, z pohledu segmentového se však profilujeme zejména jako banka pro retailové a SME klienty. Zvláštní pozornost věnujeme specializovaným segmentům, jako jsou lékaři a zdravotnická zařízení, zemědělské podniky, bytová družstva a společenství vlastníků či zahraniční klienti.

Souběžně samozřejmě sledujeme a reagujeme na aktuální podněty a trendy v bankovnictví. Naším cílem je dosáhnout úspěchu společně s našimi klienty a podporovat je v jejich růstu a rozvoji. Usilujeme o vytvoření dlouhodobého vztahu založeného na vzájemné důvěře.

Jak se podle vás bude vyvíjet tuzemské bankovnictví? Je zde prostor pro nové banky, typu Volksbank CZ, která by nabízela univerzální bankovnictví anebo se bude dařit specializovaným bankám?

Prostor vždy je, nicméně saturace českého bankovního trhu je již tak vysoká, že pozice nových hráčů je velice obtížná. Věřím spíše v budoucnost univerzálního bankovnictví.

Jak se díváte na vznik nových bank typu Zuno Banky nebo na připravovaný projekt Air Banky? Je to pro vás konkurence?

Na českém bankovním trhu existují různé obchodní modely. Internetové banky jsou orientovány především na cenu, zpravidla s úzkým rozsahem služeb a nižším komfortem obsluhy. Model Volksbank je primárně zaměřen na dlouhodobý vztah a partnerství s klientem. Důležité je pro nás řešení potřeb klienta v konkrétních životních situacích. Právě s ohledem na zúžený rozsah služeb těchto bank pro nás nejsou přímou konkurencí.

Projeví se nedávná majetková změna, při které ruská banka Sberbank koupila vaši mateřskou společnost Volksbank International, nějak na strategii tuzemské pobočky, kterou řídíte? A pokud nějaké změny nastanou, jaké to budou?

Změnu vlastníka vnímáme jako pozitivní zprávu. Novým partnerem je jedna z nejvýznamnějších evropských bank, jejíž zisk ve druhém čtvrtletí 2011 činil 51,6 miliardy korun a která disponuje sítí téměř 20 tisíc poboček.

Ekonomická síla Sberbank a její strategické cíle jsou dostatečnou zárukou dalšího úspěšného rozvoje banky. Rozsáhlé finanční zdroje Sberbank garantují podporu úvěrové expanze a umožní nám realizaci obchodů v rozsahu, který pro Volksbank CZ nebyl dosud možný. Silná korporátní klientská základna Sberbank přináší možnost využít synergické efekty vyplývající ze znalosti ruského trhu a díky tomu se podílet na financování obchodu mezi českými a ruskými firmami.

Budeme tedy i nadále poskytovat svým klientům perfektní servis. Ve změně vlastníka vidíme příležitost zkvalitnit stávající služby, nabídnout další inovace, rozšířit nabídku o nové produkty a zaměřit se na nové zákaznické segmenty.