reklama

Jak na obálky s červeným, modrým, fialovým, žlutým a zeleným pruhem?

redakce dne 12. 03. 2019 - 00:00

Barevný pruh na obálkách nemusí znamenat pouze soudní obsílku nebo zprávu od exekutora. V Česku se používá pět barevných pruhů na dopisech.

Obálky s barevnými pruhy používají kromě soudů a exekutorů i firmy a státní úřady. Proto je není radno ignorovat, ale ani se před nimi třást strachy. Stačí vědět, co který pruh znamená. Děláním mrtvého brouka a vyhýbání se převzetí zásilky ničeho nedosáhnete. Pouze se připravíte o čas a možnost pro odpovídající reakci.

Druhy obálek s barevnými pruhy

Nejdůležitější obálkou je dopis s červeným pruhem. Jakmile vám takováto obálka přijde, věnujte jeho obsahu maximální pozornost.

Obálka s červeným pruhem

Dopis s červeným pruhem znamená nejvyšší prioritu. Obsah psaní s červeným pruhem je pro vás maximálně důležitý. Může jít například o předvolání na policii, informaci o vzniklých závazcích anebo třeba avízo od správy sociálního zabezpečení.

Čtěte také: Psaní z banky: Vážený pane, chceme vám půjčit peníze

Dopis s červeným pruhem je určena výhradně do rukou pouze pro uvedeného adresáta. Pro její převzetí nemůžete udělit plnou moc. Zásilku tak nesmí převzít žádný zmocněnec. Na obálce s červeným pruhem je navíc dodejka, kterou příjemce podepíše a vyplní datum převzetí. Dodejka se následně pošle nazpět k odesílateli.

Obálka s fialovým pruhem

Fialový pruh je vyhrazen pro službu DINO čili dluhové inkaso obyvatelstva, které zajišťuje Česká pošta. Dopisy s fialovým pruhem vám přinášejí informaci, že máte u nějaké firmy dluh. Jedno, zda jde o mobilního operátora nebo třeba vodárenskou společnost. V dopise naleznete informace o věřiteli a výši vašeho pruhu. Psaní je určeno výhradě do vlastních rukou. Řešení dluhu prostřednictvím služby DINO je levnější než později přes exekutora.

Čtěte také: Odvrácená strana půjček: Exekuce, bankrot, zesplatnění, dražba

Jakmile vám doputuje obálka s fialovým pruhem, můžete váš závazek zaplatit přímo na poště. Případně si můžete na poštovní přepážce sjednat splátkový kalendář. Při využití služby DINO je nutné uhradit poplatek, který se odvíjí od výše dluhu.

Obálka s modrým pruhem

Modrý pruh na dopisu je pohoda. Respektive až na jednu drobnou výjimku, kterou najdete ve zvýrazněném info boxu pod tímto odstavcem. Obálka s modrým pruhem nejčastěji znamená oznámení informačního charakteru. Nejčastěji tyto dopisy rozesílá obecní úřad, soud, škola, živnostenský úřad. Převzetí dopisu s modrým pruhem může i zmocněnec jako je manžel nebo manželka, rodiče, děti, ale třeba i sousedi. Při převzetí je nutné podepsat dodejku, která putuje nazpátek odesílateli.

Záludnost modrého pruhu

Jakmile se na obálku s modrým pruhem připíše poznámka Do vlastních rukou, vznikne z ní rázem obálka s červeným pruhem a platí pro ní stejná pravidla, jako kdyby byl na obálce červený pruh.

Obálka se zeleným pruhem

Veřejná správa využívá dopisy se zeleným pruhem. Zelený pruh znamená, že jde třeba o soudní výzvy a předvolání k soudnímu jednání, platební rozkazy nebo nařízení exekuce.

Obálky označené zeleným pruhem zasílá také policie nebo katastrální úřad. Stejně tak v ní naleznete upozornění na nedoplatek za koncesionářské poplatky.

Dopisy se zeleným pruhem se posílají doporučeně s dodejkou. Převzetí zásilky je nutné podepsat. Odesílatel posléze obdrží potvrzení o doručení. Obálka se zeleným pruhem může být volitelně poslána do vlastních rukou adresáta. Psaní se zeleným pruhem si pohlídejte proto, že po určité době se vhazuje do poštovní schránky. Od 11. dne od doručení se bude považovat zásilka za doručenou.

Obálka se žlutým pruhem

Dopisy se žlutým pruhem jsou určeny pro vlastníky datových schránek a slouží pro zasílání přístupových do informačního systému datových schránek (ISDS).

Čtěte také: Dopis od finančního poradce

Stejně jako obálky s fialovým pruhem, rozesílá dopisy se žlutým pruhem výhradně Česká pošta.

Obálka bez barevného pruhu

Poslední možností je dopis bez barevného pruhu. Na něj se tiskne nebo razítkuje určitý druh služby. Může jít o dopis zaslaný doporučeně, doporučeně s dodejkou anebo do vlastních rukou.

Pozor na fikci doručení

Při nevyzvednutí obálky označenou barevným pruhem se postupuje tak, že písemnost se považuje za doručenou i tehdy, když si ji vůbec nevyzvednete. Funguje zde obecný předpoklad zvaný fikce doručení.

Čtěte také: Nepřišlo vám oznámení o uložení zásilky? Stěžujte si!

Jakmile vás poštovní doručovatel nezastihne doma, nechá vám v poštovní schránce výzvu k vyzvednutí dopisu. Na výzvě je uvedeno mezní datum, do kterého si můžete vyzvednout psaní. Pokud si ho na poště nepřevezmete, po uplynutí určité doby vám doručovatel hodí dopis do schránky. V tento okamžik se zásilka považuje za doručenou.

Proč se používají obálky s barevnými pruhy?

Obálky s barevnými pruhy zvyšují doručenost zásilek. Jejich pořizovací cena je pár korun, takže pro odesílatetele nejde o vysoký náklad. Jejich odeslání je dražší než v případě běžného dopisu. Specifické je proces jejich zasílání, kdy si prostě nevystačíte s nalepením poštovní známky a vhozením obálky do poštovní schránky. Dopisy s pruhy je nutné podat přes přepážku České pošty. Při použití barevných pruhů na obálkách můžete zvýšit šanci na doručení zásilky příjemci. Přeci jen standardní doporučený dopis moc strachu v adresátovi nevyvolá. Pruh je zkrátka pruh a zmůže hodně.