reklama

Partnerské finance: Mějte na začátku vztahu jasno

redakce dne 12. 06. 2015 - 00:00

Běžný mezilidský vztah je založen na čtyřech pílířích – sexu, komunikaci, společných cílech a hodnotách a penězích.
 

Plánujte s partnerem finance společně

Komunikace je nutná k tomu, abyste se s vytouženým protějšem dostali do postele. Společné cíle a hodnoty jsou předpokladem pro dlouhodobý vztah ideálně přetavený do rodiny s kupou potomků. Dobře, ne zrovna kupou, ale jedním, dvěma nebo třemi malými nezbedníky. Celým vztahem, ať už je to plytká záležitost na pár veselých chvilek za zavřenými dveřmi anebo celoživotní partnerství, se line tenká linie financí a peněz. Čtěte také: Zkušenosti čtenářek: Jak prověřit amanta?

Kolik je hodně peněz?

Základní mantrou drtivé většiny lidí je vydělávat co nejvíce peněz. Mít co největší výplatu, co nejvíce fakturovat, když jedinec podniká, případně vydobýt ze svého majetku co nejvyšší rentu. V mezilidských vztazích jde rovněž o důležitý ukazatel, avšak výše výplaty, kterou nosí jednotliví členové svazku domů ovlivňuje ještě finanční pozadí. Tím myslíme především s penězi vyjít a v konečném důsledku je umět rozmnožovat. Utratit vše do posledního haléře umí kdekdo a nejedná se o žádnou speciálně požadovanou dovednost.

Ani přehnaná spořivost hraničící se skrblictvím nemá ve standardním vztahu místo.

Já to zaplatím, miláčku

Při dobývání srdce protějšku, nejčastěji ve vztahu muž – žena, je často příslušník fyzicky silného pohlaví v pozici, kdy za sebe a svou drahou polovičku platí útratu. Proti tomuto rytířskému chování nelze nic moc namítat, pakliže by se namísto očekávatelné ladné laně nevyklubala vypočítavá mrcha, která vyždíme láskou poblouzněného mecenáše nezapomenutelným způsobem. Čtěte také: Peníze jsou základem každého vztahu

Přesto jsou útraty v restauračních zařízeních všeho druhu spíše menší. Daleko větší průvan čeká vaši peněženku či bankovní účet při zařizování společné domácnosti. Zde se mohou během okamžiku náklady vyšplhat i do šestimístných částek. Zhruba od tohoto okamžiku by měli mít oba partneři pokud možno detailní přehled o příjmech a výdajích protějšku. Stejně tak i o celkovém majetkovém a finančním pozadí. Co je platné, když na výplatní pásce ukážete hezkou kulatou sumu, avšak váš bankovní účet zví prázdnotou, případně se propadá do stále hlubšího kontokorentu.

Finanční ochrana

Komunikace s partnerem by se měla pohybovat i v rovině financí. Pro oba jde o finanční a tím pádem i životní ochranu. Jak by vám bylo v případě, kdy by část dluhů vašeho protějšku přešla na vás? Proto je nutné se důkladně seznámit s hospodařením toho druhého. Nebojte se požadovat reálných důkazů jako je například pohled do internetového bankovnictví nebo do bankovních výpisů. Ideálně třeba dva a více let nazpět. Tak si velice rychle uděláte přehled o tom, jak se vaší drahé polovičce daří hospodařit. Žádoucím stavem jsou pravidelné a nesymbolické přebytky. Přebytek by měl být v závislosti na rovnici příjmy mínus výdaje co nejvyšší. Čtěte také: Partnerské soužití: Důvěřuj a průběžně prověřuj

Důležité otázky a odpovědi

Pro seznámení se s finančním přístupem vašeho protějšku je nutné si položit následující otázky a zároveň si vyjasnit postoj k případným odpovědím. Pro větší přehlednost jsme je seřadili do stručných bodů.

Dlouhodobé finanční představy

Jaké máte finanční a životní cíle? Chcete jen tak přežívat anebo si život dostatečně užít a zároveň se zajistit na dobu svého stáří? Máte v plánu přivést na svět potomky a usnadnit jim vstup do života?

Závazky

Jaké máte aktuálně závazky a jak dlouho je ještě budete mít? Projděte si veškeré závazky jako jsou úvěry na bydlení, spotřebitelské půjčky a různé jiné dluhy. Spočítejte je, jak dlouho je budete ještě splácet. Rovněž si zjistěte, zda je nejde refinancovat. Konsolidace závazků je vhodná v takových případech, kdy máte napjaté finance anebo dokážete sloučením úvěrů ušetřit.

U závazků je ještě nutné znát míru ochoty nést výši dluhu. Vnímání dluhu je přitom individuální. Nemáte-li ve vnímání závazků podobný pohled, může zde do budoucna číhat skrytá nástraha. Čtěte také: Zdravé finance jsou základem partnerského vztahu

Společná kasička

Budete své finance držet odděleně anebo je sjednotíte? Ať tak či onak, spočítejte si, kolik peněz je nutné na udržení společné domácnosti nebo pro zajištění všech potřeb rodiny. Nikde není psáno, že partneři/manželé nemohou mít vlastní účet pro své každodenní potřeby a pro potřeby rodiny mít společný. Se společnými financemi je nutné ještě zmínit formu kontroly nakládání s penězi a stanovit, kdo bude kolik a jak často přispívat.

V dlouholetém partnerském vztahu mohou i nesezdaní partneři využít výhod společného účtu manželů. Ten však doporučujeme sjednat opravdu až po delší době. Ani společný účet nemusí oběma ve vztahu vyhovovat.

Rozdělení majetku

Žijete-li na hromádce, tj. bez sezdaného a právoplatného manželského svazku, mějte alespoň částečně vyřešeno, jak si rozdělíte svůj společně nabytý majetek v případě rozchodu. Pakliže se nedokážete dohodnout, vyhněte se alespoň nežádoucí situaci, kdy svůj movitý majetek rozdělíte napůl. Třeba motorovou pilou. Čtěte také: Dluhy manželů po roce 2014

Závěry z tohoto stručného příspěvku je možné použít i pro dlouhodobé partnerské (manželské) vztahy.