reklama

Při nákupu akcií se zajímejte o odvětví, ve kterém firma působí

redakce dne 22. 07. 2011 - 00:00

Obor čili odvětví, ve kterém působí akciová společnost jejíž akcie chcete nakoupit, je důležitý zejména pro dividendové investory. Oborová analýza je rovněž nutná i pro stanovení úspěšnosti firem v jednotlivých fázích hospodářského cyklu.

Každý obor a podobor má zcela jiné parametry. Podle těchto parametrů se určuje budoucí výkonnost firem, které v nich působí. Například jarní první emise akcií americké společnosti LinkedIn byla pro řadu investorů tak lákavá, že nebrali v potaz ukazatel P/E, jež udává hodnotu akcie k dividendovým příjmům. Poměr P/E, který je v technologickém odvětví průměrně okolo 20, byl u LinkedIn neuvěřitelných 558. Aby se investorovi vrátila původní cena akcie jen na výplatách dividendy, bude muset čekat 558 let. Hodnota P/E se mění v čase a je přepočítávána pokaždé, když akciová společnost vyplácí dividendu. Čtěte více: Nakupujte akcie podle ukazatele P/E

Oborová analýza

Jak jsme si ukázali na příkladu výše, je oborová analýza závislá na oborovém srovnání. Dále pak na tržní struktuře odvětví, ale také na způsobech státní regulace a citlivosti odvětví na hospodářský cyklus. Poslední bod si mnozí investoři začali uvědomovat až po propuknutí poslední celosvětové hospodářské recese, která začala na podzim 2008 pádem americké banky Lehman Brothers.

I v dobách špatných z ekonomického hlediska mohou existovat firmy, kterým se daří. Je jich o poznání méně, než takových společností, kterým se daří v dobách hospodářského rozmachu. Podnikání firmy a obor ve kterém působí je tak důležitý i z hlediska citlivosti odvětví na hospodářský cyklus.

Co je to hospodářský cyklus?

Hospodářský cyklus se skládá ze čtyř fází. První fáze je hospodářský růst a rozvoj, který se odborně nazývá expanze nebo konjunktura. Druhá fáze hospodářského cyklu je vrchol, na kterém je ekonomika na svých nejlepších číslech a zároveň dochází ke zpomalování růstu. Průmyslová výroba zpomaluje svou expanzi natolik, až se zcela zastaví. Respektive firmy dál vyrábějí, ale bez dalšího růstu. Trh na to reaguje tak, že se nasytí a začíná postupně klesat poptávka, která se odráží do snižování výroby. V této fázi řada výrobců a prodejců služeb a zboží mohou zbankrotovat. Na to navazuje recese, která může přerůst v depresi. Oba pojmy řadíme do třetí fáze. Čtvrtá poslední fáze je krize. Během posledních dvou fází dojde k pročištění trhu, který odstraní neefektivní společnosti. Jakmile dojde k takovému „uzdravení“, začíná nový hospodářský cyklus.

Odvětví podle hospodářského cyklu

Působení firem se tak liší podle oborů, ve kterých podnikají. Tyto obory jsou navíc analyzovány, jestli jde o odvětví cyklická, neutrální a anticyklická.

Odvětví cyklická

Do skupiny cyklických odvětví se řadí takové obory, které dosahují v období expanze a konjunktury nejlepších hospodářských výsledků. Sem patří třeba stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika či doprava a jiné. Spotřebitel může totiž své rozhodnutí nakoupit odložit, což se projevuje zhoršenými hospodářskými výsledky těchto odvětví zejména v dobách recese. Firem jejichž působnost je navázána na cyklické odvětví je v ekonomice nejvíce.

Odvětví neutrální

Obory a podobory neutrální k hospodářskému cyklu jsou takové, kdy spotřebitel nemůže na příliš dlouho dobu odložit nákup. Sem patří například tabákové společnosti, výrobci alkoholu, ale také farmaceutický a potravinářský průmysl.

Odvětví anticyklická

Poslední skupinou jsou tzv. odvětví anticyklická, které si žijí svým vlastním životem, aniž by byly nějak výrazně ovlivňovány jednotlivými fázemi hospodářského cyklu. Do této kategorie patří spíše dílčí výrobky a služby, bez kterých lidé nemohou dlouhodobě být. Jde tak například o základní potraviny jako je chléb, máslo, čaj, káva, cukr, mouka, ale také hygienické potřeby v podobě mýdla, šampónů na vlasy nebo toaletního papíru. U mužů jsou to ještě holící prostředky, u žen pak potřeby pro zvládnutí jejich dnů.

Často se takovéto zboží nazývá jako „zboží nouze“. V anglicky mluvících zemí jde o termín „Giffenovo zboží“.