reklama

Vdovci a vdovy už nezískají odbytné za nový sňatek

redakce dne 30. 12. 2011 - 15:56

Vdovci a vdovy už nezískají odbytné ve výši 12 měsíčních splátek důchodu. jednorázové Odbytné jim bylo dosud vypláceno v okamžiku, kdy se znovu rozhodli vstoupit do manželství. Od 1. ledna 2012 se tato výplata ruší.

Od stejného data se zkracuje doba na opětovný vznik nároku na vdovský či vdovecký důchod. Dosud stačilo pět let, od začátku roku 2012 to budou roky dva.

Tato nová úprava se bude týkat občanů, kterým vznikl nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po 31. prosinci 2011. U důchodů, na které nárok vznikl před 1. lednem 2012, se pro účely opětovného nároku uplatní dosavadní příznivější pětiletá lhůta. A to i za situace, že k zániku původního nároku dojde až po 31. prosinci 2011, stojí v tiskové zprávě České správy sociálního zabezpečení, která na sklonku roku 2011 upozorňuje na důležité změny v oblasti vdoveckých a vdovských důchodů.

Vdova nebo vdovec má nárok na pozůstalostní důchod (podle toho, jestli o něj žádá žena nebo muž) za podmínek, kdy zemřelý partner měl nárok na předčasný starobní důchod, starobní důchod a invalidní důchod anebo splnil veškeré podmínky, aby některou z těchto dávek získal.