reklama

Zajištění na stáří podle Partners For Life Planning

redakce dne 08. 11. 2011 - 00:00

Analýzu týkající se zajištění na důchod vytvořil finanční poradce Luděk Švarc, ze společnosti Partners For Life Planning. Postup byl zaměřen na to, jak vysoký důchod by dostala osoba v okamžiku, kdy by šla nyní na odpočinek. I navrhovaná investovaná částka patří mezi nejnižší a to jen 2 200 Kč.

Významným finančně-poradenským společnostem působící na tuzemském trhu jsme rozeslali modelový příklad, ve kterém vystupuje třicátník, který chce při dosažení 65 roku života odejít do důchodu a současně by si chtěl něco našetřit.

Přečtěte si případovou studii Luďka Švarce ze společnosti Partners For Life Planning (dále jen Partners).

Klíčová je zodpovědná příprava na důchod

Zodpovědně se připravit na důchod pro mě znamená, že klient si udrží reálnou hodnotu svých příjmů i po odchodu do důchodu ve svých 65 letech alespoň na dobu 20 let, tj. do 85 let věku. Pokud má nyní 20 tisíc korun čistého, tj. 26 000 Kč hrubého, od státu by dnes dostal zhruba 12 500 korun starobní důchod. Zbývá tedy zajistit 7 500 korun měsíčně na dobu 20 let při dnešní hodnotě peněz. To znamená naspořit si sumu 1,631 milionu korun. Aby toho dosáhl, musí si měsíčně odkládat 2 200 Kč. Od 65 let pak bude moci čerpat rentu 7 500 korun měsíčně po dobu 20 let. Po dvou desetiletích dojde k vyčerpání naspořených peněz.

Tento výpočet předpokládá nulovou inflaci, zhodnocení v době spoření tři procenta ročně a jednoprocentní zhodnocení v době pobírání renty.

V případě započítání inflace musíme všechny položky průběžně upravovat. Tj. mzdu, starobní důchod, úložku, rentu vždy zvyšovat o inflaci. Nominální zhodnocení tedy bude muset být také o tři procenta respektive o jedno procento nad úrovní inflace.

Hodnota peněz v 35letém horizontu

Hodnota peněz Reálná Nominální
Začátek spoření Konec spoření, začátek renty Konec renty
Věk klienta   30 let 65 let 85 let
Hrubá mzda 26 000 Kč 26 000 Kč 73 200 Kč  
Čistá mzda 20 000 Kč 20 000 Kč 56 300 Kč  
Starobní důchod 12 500 Kč 12 500 Kč 35 200 Kč 63 500 Kč
Potřebná renta na 20 let 7 500 Kč 7 500 Kč 21 100 Kč 38 100 Kč
Nutno naspořit 1 631 000 Kč 1 631 000 Kč 4 600 000 Kč  
Nutno ukládat 2 200 Kč 2 200 Kč 6 200 Kč  

Zdroj: Luděk Švarc, Partners For Life Planning, Poznámka: V tabulce jsou uvedeny hodnoty pro tříprocentní inflaci.

Klient tedy dnes začne spořit zmiňované 2 200 korun, ale po 35 letech na konci spoření už bude odkládat o čtyři tisíce více, tj. 6 200 Kč. V té době bude jeho čistá mzda 56 300 Kč. V tuto chvíli začne čerpat rentu ve výši 21 100, což odpovídá dnešním 7 500 Kč. Po 20 letech už bude čerpat rentu 38 100 korun, ovšem reálná hodnota bude stále dnešních 7 500 korun.

Investiční strategie

Co se týká strategie, tak bych pro spoření doporučil dynamickou strategii s podílem alespoň 70 procent dynamické složky (tj. akcie, komodity, vysoce úročené dluhopisy). Taková strategie může v dlouhodobém horizontu vynést tři procenta nad inflaci, tj. nominálně šest procent.

V době čerpání renty (od 65 let do 85 let) bych už doporučoval konzervativnější strategii a soustředil bych se hlavně na ochranu nashromážděného kapitálu. Strategie vyvážená, s reálným výnosem někde kolem jednoho procenta ročně, tj. i po započtení inflace čtyři procenta p. a. nominálně. Tato strategie by měla tvořit maximálně polovinu dynamické složky. Postupem doby by se podíl dynamické složky snižoval.

Verdikt Luďka Švarce

Kdo se chce zodpovědně připravit na stáří, měl by si odkládat něco mezi osmi a deseti procenty své hrubé mzdy a o strategii se poradit s nezávislým finančním poradcem. Čím konzervativnější a bezpečnější strategie, tím nižší předpokládaný výnos a tím více je potřeba odkládat.

Zajištění na důchod: Analýzy

Analýzy na téma „Zajištění na stáří“ finančně-poradenských společností naleznete v jednotlivých článcích. Bylo nám líto je redakčně krátit, neboť jde o zajímavé čtení, navíc podpořené přehlednými tabulkami.

Jak na důchod: Stručně a jasně

Zajištění na stáří
Zajištění na stáří podle Broker Consulting
Zajištění na stáří v režii společnosti Fincentrum