reklama

Ženy a mateřství aneb Jak dlouho být s potomkem

redakce dne 20. 12. 2012 - 00:00

Plánování potomka je odpovědná činnost. Ženy by si měly rovněž rozmyslet, jak dlouho budou malého nezbedu vychovávat.
 

Příslušnice něžnějšího pohlaví se musejí během svého života vypořádat s několika svízelnými situacemi. Mezi ně patří například vzdělání, výběr vhodného partnera, se kterými mohou vychovat potomstvo, a v neposlední řadě i stanovení délky péče o dítě.

Plánujete-li svou kariéru do detailu, bude pro vás výhodnější být s juniorem co nejkratší dobu. Vaše rozhodnutí však budete muset obhájit před svým okolím. Nejen partner, ale také rodiče (čili budoucí prarodiče) a samozřejmě i přátelé a kolegové vás mohou zařadit do role krkavčí matky. Rovněž někteří pediatři zastávají značně zkostnatělou myšlence, že žena by měla být s dítětem co nejdelší dobu.

Mateřství jako výpadek příjmů

Prvním silným argumentem, který odděluje ženy od mužů je výchova potomků. S tím souvisí i šestiměsíční mateřská dovolená a následně poté rodičovská dovolená. Ženy tak s jedním dítětem mohou být dva až čtyři roky. Po tuto dobu jim utíkají příjmy. Vše si můžeme ilustrovat na příkladu třicetileté Mileny, která se rozhodne mít dvě ratolesti. Jako emancipovaná žena stráví na mateřské a rodičovské dovolené celkem čtyři roky. Sourozenci budou narozeni s dvouletým odstupem.

Jak velký je výpadek příjmů

Rok Plat Plat a rodičovský příspěvek
2013 360 000 360 000
2014 370 800 110 000
2015 381 924 110 000
2016 393 382 110 000
2017 405 183 110 000
2018 417 339 360 000
2019 429 859 370 800
2020 442 755 381 924
Celkem 3 201 241 1 912 724
Rozdíl   1 288 517

Výpočet: investia.cz; Poznámka: Částky jsou uváděné v českých korunách.

V příkladu jsme použili hrubý příjem 40 tisíc korun, který je pro vysokoškolsky vzdělanou ženu pracující v nadnárodní společnosti dosažitelný. Čistý plat pro rok 2013 činí 29 880 korun, v tabulce je zaokrouhlen na 30 tisíc. Plat je každoročně valorizován o tři procenta.

Rodičovský příspěvek může být čerpán na jedno dítě do maximální výše 220 000 korun. Proto je v tabulce uvedena pro každý rok, po který žena vychovává ratolest, polovina této sumy.

Z hlediska výše rodičovských příspěvků nedává příliš smysl, aby Milena byla na rodičovské dovolené zbytečně dlouho. Otálením jí utíkají peníze, které si může vydělat v zaměstnání. Čtyři roky je přílišným luxusem, který zbytečně zatíží domácí rozpočet. Zejména tehdy, kdy není přítomen muž, jenž by výpadek v příjmech byl schopen dorovnat.

Alternativní muži

Byť zvolna přibývá výjimek mužů čerpající rodičovskou dovolenou, je stále tradiční pohled na ženu, coby matku vychovávající potomky, častým modelem. Mužům se do tohoto příliš nechce. Jednak je v tuzemsku stále rozšířený myšlenkový mem, který dělá z muže živitele rodiny. Zároveň se sami muži obávají role otce na plný úvazek. Mají strach především z názoru svých rodičů a sourozenců, přátel, kolegů a v neposlední řadě i posměchu hospodských kamarádů. Z čistě finančního a logického pohledu je jasné, že na rodičovskou dovolenou by měl jít ten z rodičů, který má nižší příjem.